» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 81-2024, izdat 2024-06-18
veličina 2.83 MB
1

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
1

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
1

Rešenje o razršenju člana Veća Gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
1

Rešenje o izboru člana Veća Gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
2

Rešenje kojim se daje saglasnost na Odluku o visini naknada za usluge u vezi sa sahranjivanjem sa Odlukom

Akti gradskih opština Čukarica
3

Rešenje o prestanku i dodeli odborničkog mandata

Akti gradskih opština Čukarica
3

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o javnim parkiralištima na teritoriji gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
4

Odluka o dopuni Odluke o naknadama i drugim primanjima odbornika i članova organa i radnih tela Skupštine i drugih organa Gradske opštine i platama i naknadama izabranih, imenovanih i postavljenih lica u organima Gradske opštine Obrenovac – prečišćen tekst

Akti gradskih opština Obrenovac
5

Odluka o izmeni Odluke o obrazovanju i imenovanju Komisije za planove

Akti gradskih opština Obrenovac
5

Četvrta izmena Odluke o budžetu Gradske opštine Obrenovac za 2022. godinu

Akti gradskih opština Obrenovac
29

Odluka o završnom računu budžeta Gradske opštine Obrenovac za 2022. godinu

Akti gradskih opština Obrenovac
33

Zaključak o izmeni Zaključka o uvođenju interventne mere zaštite najugroženijih građana u opštini Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac