» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 96-2024, izdat 2024-07-01
veličina 1.02 MB
1

Rešenje o dopuni Rešenja o utvrđivanju spiska naručilaca za čije potrebe Služba za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki sprovodi postupke centralizovanih javnih nabavki

Akti Grada
1

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u Jugoslovenskom dramskom pozorištu

Akti Grada
2

Odluka o završnom računu budžeta Opštine Surčin za 2021. godinu

Akti gradskih opština Surčin
43

Odluka o prvoj izmeni i dopuni Odluke o budžetu Gradske opštine Surčin za 2022. godinu

Akti gradskih opština Surčin
70

Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
71

Odluka o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije za izgradnju produktovoda od kompleksa preduzeća „ VML” u Surčinu do pristaništa na levoj obali reke Save, gradska opština Surčin sa Rešenjem

Akti gradskih opština Surčin
75

Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin za 2022. godinu

Akti gradskih opština Surčin
75

Rešenje o davanju saglasnosti na Poseban Program za subvencije iz budžeta Gradske opštine Surčin Javnom preduzeću za obavljanje poslova iz oblasti sporta i rekreacije, Surčin za 2022. godinu

Akti gradskih opština Surčin
76

Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog preduzeća za obavljanje poslova iz oblasti sporta i rekreacije, Surčin za 2022. godinu

Akti gradskih opština Surčin
76

Zaključak o usvajanju Izveštaja o izvršenju budžeta Gradske opštine Surčin za period 1. januar – 31. decembar 2021. godine

Akti gradskih opština Surčin