» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 50-2024, izdat 2024-05-15
veličina 174.95 Kb
1

Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o postavljanju bašte ugostiteljskog objekta na javnoj površini

Akti Grada
1

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Kuće legata, iz Beograda, Knez Mihailova broj 46 – 1

Akti Grada
2

Rešenje o davanju saglasnosti JKP „Beogradput” iz Beograda na Cenovnik radova za redovno održavanje kolovoza i trotoara za 2008. godinu

Akti Grada
2

Rešenje o davanju saglasnosti na cene usluga Javnog preduzeća „Ada Ciganlija” sa Odlukom o dopuni Cenovnika

Akti Grada
3

Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o opštim parkiralištima

Akti Grada
3

Pokazatelj rasta cena na malo u martu 2008. godine

Akti Grada
4

Javni konkurs za finansiranje projekata nevladinih organizacija iz budžeta gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
5

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o organizaciji i radu organa opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
5

Odluka o izmeni Poslovnika Skupštine opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
5

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Rakovica za 2008. godinu

Akti gradskih opština Rakovica
9

Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o imenovanju Opštinske izborne komisije

Akti gradskih opština Rakovica
9

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta JP „Poslovni centar – Rakovica”

Akti gradskih opština Rakovica
9

Rešenje o imenovanju zamenika direktora JP „Poslovni centar – Rakovica”

Akti gradskih opština Rakovica
10

Zaključak o izmeni Zaključka o uvođenju interventne mere za zaštitu najugroženijih građana u opštini Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
10

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o pravima i obavezama korisnika prevoza u vozilima javnog gradskog prevoza na svim linijama u integrisanom tarifnom sistemu na području grada Beograda

Akti javnih komunalnih preduzeća