» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 13-2024, izdat 2024-02-20
veličina 177.67 Kb
1

Odluka o dopuni Poslovnika Skupštine Gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
1

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Gradske opštine Stari grad za 2022. godinu sa projekcijama za 2023. i 2024. godinu

Akti gradskih opština Stari grad
30

Odluka o izmeni Odluke o naknadama i drugim primanjima odbornika u Skupštini Gradske opštine Stari grad i platama i drugim primanjima izabranih, imenovanih i postavljenih lica u organima Gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
30

Rešenje o usvajanju Izveštaja o poslovanju Ustanove kulture Gradske opštine Stari grad „Parobrod” za period januar–decembar 2021. godine

Akti gradskih opština Stari grad
31

Rešenje o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora Ustanove kulture gradske opštine Stari grad „Parobrod” za period januar–decembar 2021. godine

Akti gradskih opština Stari grad
31

Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Finansijskog plana i Plana poslovanja UK „Parobrod” za 2022. godinu

Akti gradskih opština Stari grad
31

Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa rada UK „Parobrod” za 2022. godinu

Akti gradskih opština Stari grad
31

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o uređenju i održavanju površina u javnoj svojini i uređenju grobalja na teritoriji gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
32

Odluka Skupštine Gradske opštine Barajevo broj 06-40/2022-151 od 22. juna 2022. godine

Akti gradskih opština Barajevo
32

Odluka o dodeli javnih priznanja Gradske opštine Barajevo za 2022. godinu

Akti gradskih opština Barajevo
32

Odluka Skupštine Gradske opštine Barajevo broj 06-40/2022-149 od 22. juna 2022. godine

Akti gradskih opština Barajevo
33

Odluka o završnom računu budžeta Gradske opštine Barajevo za 2021. godinu

Akti gradskih opština Barajevo