» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 81-2024, izdat 2024-06-18
veličina 2.83 MB
1

Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Novi Beograd – 1

Akti gradskih opština Novi Beograd
1

Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog preduzeća Sportski centar „Novi Beograd” sa Oglasom

Akti gradskih opština Novi Beograd
2

Rešenje o utvrđivanju prestanka dužnosti predsednika gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
2

Rešenje o utvrđivanju prestanka dužnosti zamenika predsednika gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
3

Rešenje o utvrđivanju prestanka dužnosti članovima Veća Gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
3

Rešenje o izboru predsednika gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
3

Rešenje o izboru zamenika predsednika gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
3

Rešenje o izboru članova Veća Gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
4

Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Komisije za sprovođenje konkursa sa izbor direktora Javnog preduzeća Sportski centar „Novi Beograd”

Akti gradskih opština Novi Beograd
4

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o cenama osnovnih komunalnih usluga – isporuka vode za piće, odvođenje iskorišćenih voda (kanalizacija) i iznošenje smeća sa Odlukom

Akti gradskih opština Lazarevac
6

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o cenama za parkiranje na opštim javnim parkiralištima na teritoriji gradske opštine Lazarevac sa Odlukom

Akti gradskih opština Lazarevac
7

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o cenama za parkiranje na posebnim javnim parkiralištima na teritoriji gradske opštine Lazarevac sa Odlukom

Akti gradskih opština Lazarevac
8

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni Odluke o cenama pogrebnih usluga sa Odlukom

Akti gradskih opština Lazarevac
9

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o cenama pijačnih usluga JPKP „Lazarevac” sa Odlukom

Akti gradskih opština Lazarevac
11

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni Odluke o cenama ostalih usluga sa Odlukom

Akti gradskih opština Lazarevac
13

Aneks I Kolektivnog ugovora Javnog komunalnog preduzeća „Gradske pijace” Beograd, broj 8248/2021 od 21. decembra 2021. godine i broj G broj 4011-9163od 24. decembra 2021. godine

Кolektivni ugovori