» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 81-2024, izdat 2024-06-18
veličina 2.83 MB
1

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Grada Beograda

Akti Grada
1

Odluka o načinu i postupku dodele stambene podrške ratnim vojnim invalidima i porodicama palih boraca sticanjem svojine na stanu izgrađenom sredstvima donacije Vlade Japana

Akti Grada
3

Odluka o izmeni Odluke o utvrđivanju kategorija korisnika koji plaćaju subvencionisanu cenu komunalnih usluga

Akti Grada
4

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Beograda

Akti Grada
4

Odluka o izmeni Odluke o javnim parkiralištima

Akti Grada
5

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o stalnim manifestacijama u oblasti kulture od značaja za Grad Beograd

Akti Grada
5

Odluka o izmeni Odluke o promeni osnivačkog akta Ustanove socijalne zaštite „Prihvatilište za odrasla i stara lica”

Akti Grada
5

Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Gradskog štaba za vanredne situacije na teritoriji grada Beograda

Akti Grada
6

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni Statuta Javnog komunalnog preduzeća „Gradska čistoća”

Akti Grada
6

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije članovima Gradskog veća Grada Beograda

Akti Grada
7

Rešenje o izboru članova Gradskog veća Grada Beograda

Akti Grada
7

Rešenje o prestanku funkcije zamenika gradskog pravobranioca Grada Beograda

Akti Grada
7

Rešenje o prestanku funkcije zamenika gradskog pravobranioca Grada Beograda

Akti Grada
7

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Apotekarske ustanove Apoteka „Beograd”

Akti Grada
7

Rešenje o razrešenju vršoca dužnosti zamenika direktora Apotekarske ustanove Apoteka „Beograd”

Akti Grada
8

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti zamenika direktora Apotekarske ustanove Apoteka „Beograd”

Akti Grada
8

Rešenje o utvrđivanju prestanka dužnosti direktora Javnog preduzeća za upravljanje javnim putevima „Putevi Beograda”

Akti Grada
8

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za upravljanje putevima „Putevi Beograda”

Akti Grada
8

Rešenje o prestanku mandata direktora Javnog komunalnog preduzeća „Beogradski vodovod i kanalizacija” Beograd

Akti Grada
8

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Beogradski vodovod i kanalizacija”, Beograd

Akti Grada
9

Rešenje o razrešenju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Beograd-put”, Beograd

Akti Grada
9

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Beograd-put”,Beograd

Akti Grada
9

Rešenje o razrešenju direktora Javnog preduzeća „Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda JP”

Akti Grada
9

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća „Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda JP

Akti Grada
10

Rešenje o prestanku mandata direktora Javnog komunalnog preduzeća „Infostan tehnologije” Beograd

Akti Grada
10

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Infostan tehnologije” Beograd

Akti Grada
10

Rešenje o razrešenju direktora Javnog komunalnog preduzeća Gradsko saobraćajno preduzeće „Beograd”

Akti Grada
10

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća Gradsko saobraćajno preduzeće „Beograd”

Akti Grada
10

Rešenje o prestanku mandata direktora Javnog preduzeća „Gradsko stambeno” Beograd

Akti Grada
11

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća „Gradsko stambeno” Beograd

Akti Grada
11

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata vršioca dužnosti direktora Urbanističkog zavoda Beograd JUP

Akti Grada
11

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Urbanističkog zavoda Beograda JUP

Akti Grada
11

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća „Sava centar”

Akti Grada
11

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća „Sava centar”

Akti Grada
12

Rešenje o prestanku dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća za izgradnju i obavljanje poslova prevoza putnika metroom i razvoj gradske železnice u Beogradu

Akti Grada
12

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća za izgradnju i obavljanje prevoza putnika metroom i razvoj gradske železnice u Beogradu

Akti Grada
12

Rešenje o razrešenju direktora Centra dečjih letovališta i oporavilišta grada Beograda

Akti Grada
12

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Centra dečjih letovališta i oporavilišta grada Beograda

Akti Grada
12

Rešenje o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Fondacije za mlade talente Grada Beograda

Akti Grada
13

Rešenje o usvajanju Izveštaja o realizaciji Lokalnog plana upravljanja otpadom grada Beograda 2021–2030. za 2021. godinu

Akti Grada
13

Pokazatelj povećanja potrošačkih cena u julu 2022. godine

Akti Grada
13

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Fonda Gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
14

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP „Parking servis” Obrenovac iz Obrenovca o izmeni i dopuni Odluke o cenovniku usluga za prenos vozila specijalnom dizalicom „Pauk” sa odlukom

Akti gradskih opština Obrenovac
15

Aneks I Kolektivnog ugovora kod poslodavca JP „Poslovni centar Čukarica”

Кolektivni ugovori