» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 50-2024, izdat 2024-05-15
veličina 174.95 Kb
1

Odluka o izmeni i dopuni Uputstva za sprovođenje Zakona o lokalnim izborima za izbor odbornika Skupštine grada Beograda na izborima raspisanim za 11. maj 2008. godine

Akti Grada
1

Rešenje o izmeni Rešenja o određivanju biračkih mesta na teritoriji grada Beograda za glasanje na izborima 11. maja 2008. godine

Akti Grada
2

Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o platama i drugim primanjima izabranih, imenovanih i postavljenih lica u organima grada Beograda i Gradskoj upravi

Akti Grada
2

Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o zvanjima, zanimanjima i platama zaposlenih u Gradskoj upravi

Akti Grada
3

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sistematizaciji poslova ustanove „Prihvatilište za odrasla i stara lica”, Beograd

Akti Grada
3

Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o opštim parkiralištima

Akti Grada
4

Odluka o završnom računu budžeta gradske opštine Stari grad za 2007. godinu

Akti gradskih opština Stari grad
9

Zaključak o neangažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta gradske opštine Stari grad za 2007. godinu

Akti gradskih opština Stari grad
9

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu gradske opštine Stari grad za 2008. godinu

Akti gradskih opština Stari grad
14

Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o imenovanju Opštinske izborne komisije gradske opštine Stari grad u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Stari grad
14

Odluka o drugoj izmeni i dopuni Odluke o budžetu gradske opštine Obrenovac za 2008. godinu

Akti gradskih opština Obrenovac
15

Odluka o izmeni Odluke o uređivanju obavljanja pojedinih poslova u komunalnoj delatnosti održavanja čistoće na teritoriji opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
15

Plan postavljanja pokretnih privremenih objekata na javnim površinama na teritoriji opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
17

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis”, Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
18

Odluka o izmenama i dopunama Statuta JP „Poslovni centar – Rakovica”

Akti javnih komunalnih preduzeća