» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 96-2024, izdat 2024-07-01
veličina 1.02 MB
1

Rešenje o dopuni Rešenja o utvrđivanju cene usluge prevoza u javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Beograda

Akti Grada
1

Odluka o prestanku mandata odbornice Skupštine Gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
2

Odluka o potvrđivanju mandata odbornice Skupštine Gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
2

Rešenje o utvrđivanju prestanka dužnosti zamenika sekretara Skupštine Gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
2

Rešenje o utvrđivanju prestanka dužnosti lokalnog ombudsmana Gradske opštine Savski venac 2 Rešenje o utvrđivanju prestanka dužnosti zamenice lokalnog ombudsmana Gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
3

Rešenje o utvrđivanju prestanka dužnosti zamenice lokalnog ombudsmana Gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
3

Rešenje o utvrđivanju prestanka dužnosti zamenice lokalnog ombudsmana Gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
3

Rešenje o izboru lokalnog ombudsmana Gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
3

Rešenje o izboru zamenice lokalnog ombudsmana Gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
3

Rešenje o izboru zamenice lokalnog ombudsmana Gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
4

Rešenje o izboru zamenice lokalnog ombudsmana Gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
4

Rešenje o utvrđivanju prestanka dužnosti članice Upravnog odbora Turističke organizacije Gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
4

Rešenje o imenovanju članice Upravnog odbora Turističke organizacije Gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
4

Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik o utvrđivanju zakupnine za poslovni prostor koji koristi Gradska opština Lazarevac, sa Cenovnikom

Akti gradskih opština Lazarevac
6

Rešenje o utvrđivanju prestanka rada na položaju načelniku Uprave Gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
6

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti načelnika Uprave Gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
6

Zaključak o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Turističke organizacije Gradske opštine Surčin o izmeni i dopuni važećeg Cenovnika sa odlukom

Akti gradskih opština Surčin