» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 13-2024, izdat 2024-02-20
veličina 177.67 Kb
1

Odluka o izmeni Odluke o upotrebi imena, grba i zastave Gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
1

Odluka o verifikaciji Pravilnika o sufinansiranju projekta smanjenja zagađenja vazduha iz individualnih izvora na teritoriji gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
2

Odluka o verifikaciji Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o sufinansiranju projekta smanjenja zagađenja vazduha iz individualnih izvora na teritoriji gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
2

Rešenje o izmeni Rešenja o izboru predsednika Skupštine Gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
2

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije članu Veća Gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
2

Rešenje o izboru člana Veća Gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
2

Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije za teritoriju gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
3

Rešenje o davanju saglasnosti na upotrebu imena Gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
3

Rešenje o prestanku mandata direktora Javnog preduzeća Sportski centar „Olimp – Zvezdara”, Beograd

Akti gradskih opština Zvezdara
3

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća Sportski centar „Olimp – Zvezdara”, Beograd

Akti gradskih opština Zvezdara
3

Rešenje o davanju saglasnosti na odluku Nadzornog odbora Javnog preduzeća Sportski centar „Olimp – Zvezdara”, Beograd

Akti gradskih opština Zvezdara
3

Odluka o trećem rebalansu budžeta Gradske opštine Rakovica za 2022. godinu

Akti gradskih opština Rakovica
36

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Upravi gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
36

Odluka o načinu, kriterijumima i merilima za izbor programa i projekata udruženja koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
40

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o načinu, kriterijumima i merilima za izbor programa i projekata crkava i verskih zajednica koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
41

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o mesnim zajednicama na teritoriji gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
45

Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Štaba za vanredne situacije gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
45

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Centra za kulturu i obrazovanje Rakovica o trećem rebalansu Plana rashoda i izdataka za 2022. godinu

Akti gradskih opština Rakovica
45

Rešenje o davanju saglasnosti na odluke Nadzornog odbora JP „Poslovni centar – Rakovica” o usvajanju izmene Programa poslovanja JP „Poslovni centar – Rakovica” i izmene i dopune Posebnog programa korišćenja subvencija iz budžeta Gradske opštine Rakovica za 2022. godinu

Akti gradskih opština Rakovica