» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 96-2024, izdat 2024-07-01
veličina 1.02 MB
1

Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o opštim parkiralištima

Akti Grada
1

Pokazatelj povećanja potrošačkih cena u avgustu 2022. godine

Akti Grada
2

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
2

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
2

Odluka o okončanju likvidacije Centra za kulturu i sport „Šumice” u likvidaciji

Akti gradskih opština Voždovac
3

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata člana Saveta za mlade Skupštine Gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
3

Rešenje o izmenama Rešenja o izboru saveta mesnih zajednica na teritoriji gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
3

Rešenje o prestanku funkcije članu Veća Gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
3

Rešenje o izboru člana Veća Gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
4

Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti načelnika Uprave Gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
4

Odluka o namirenju dugovanja JP SRPC „Milan Gale Muškatirović” Beograd

Akti gradskih opština Stari grad
4

Odluka kojom se konstatuje da je Predlog programa infrastrukturnog opremanja stadiona FK „Dorćol” od posebnog interesa za zadovoljavanje potreba i interesa građana u oblasti sporta u gradskoj opštini Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
4

Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
5

Odluka o naknadama i drugim primanjima odbornika u Skupštini Gradske opštine Stari grad i platama i drugim primanjima izabranih, imenovanih i postavljenih lica u organima Gradske opštine Stari grad (prečišćen tekst)

Akti gradskih opština Stari grad
7

Odluka o donošenju Dopune Programa gasifikacije naselja na teritoriji gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
8

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije direktora Javnog preduzeća Sportsko-kulturni centar „Obrenovac” iz Obrenovca

Akti gradskih opština Obrenovac
8

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća Sportsko-kulturni centar„Obrenovac” iz Obrenovca

Akti gradskih opština Obrenovac
8

Pravilnik o izmeni Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošnje tople vode za podsticanje i unapređenje energetske efikasnosti

Akti gradskih opština Obrenovac
9

Pravilnik o izmeni Pravilnika o sufinansiranju energetske sanacije porodičnih kuća i stanova putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi, termostatskih ventila i delitelja toplote po osnovu javnog poziva za sufinansiranje programa energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova, JP 1/22

Akti gradskih opština Obrenovac
9

Ispravka Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Muzičke škole „Vatroslav Lisinski”, Beograd

Ispravke