» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 76-2024, izdat 2024-06-14
veličina 179.39 Kb
1

Odluka o četvrtom rebalansu budžeta Gradske opštine Rakovica za 2022. godinu

Akti gradskih opština Rakovica
33

Odluka o dodeli javnih priznanja Gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
33

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Centra za kulturu i obrazovanje Rakovica o četvrtom rebalansu Plana rashoda i izdataka za 2022. godinu

Akti gradskih opština Rakovica
34

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
34

Šesta izmena Odluke o budžetu Gradske opštine Obrenovac za 2022. godinu

Akti gradskih opština Obrenovac
60

Odluka o izmeni Odluke o razrešenju i imenovanju predsednika, zamenika predsednika, članova i zamenika članova, sekretara i zamenika sekretara Izborne komisije Gradske opštine Obrenovac u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Obrenovac
61

Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Javnog preduzeća Sportsko-kulturnicentar „Obrenovac” u Obrenovcu sa oglasom

Akti gradskih opština Obrenovac
63

Odluka o održavanju mašinskog dela kućnih grejnih instalacija u grejnoj sezoni 2022/23. godine

Akti gradskih opština Obrenovac
63

Rešenje o utvrđivanju prestanka dužnosti sekretara Skupštine Gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
63

Rešenje o postavljenju sekretara Skupštine Gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
64

Rešenje o obrazovanju Štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
65

Rešenje o prvoj izmeni Rešenja o imenovanju Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis” Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac