» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 54-2024, izdat 2024-05-20
veličina 556.02 Kb
1

Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije područja između ulica Patrijarha Dimitrija, Miška Kranjca, Borske i naselja Miljakovac, Gradska opština Rakovica

Akti Grada
2

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
3

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
3

Odluka o trećem rebalansu budžeta Gradske opštine Savski venac za 2022. godinu

Akti gradskih opština Savski venac
20

Rešenje o izmeni Rešenja o izboru Komisije za administrativna, kadrovska i mandatna pitanja Skupštine Gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
20

Rešenje o izmenama Rešenja o izboru Komisije za propise, predstavke i predloge Skupštine Gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
20

Rešenje o imenovanju Opštinskog saveta roditelja Gradske opštine Savski venac za školsku 2022/2023 godinu

Akti gradskih opština Savski venac
21

Odluka o drugom rebalansu budžeta Gradske opštine Barajevo za 2022. godinu

Akti gradskih opština Barajevo
48

Odluka o proglešenju nekategorisanih puteva

Akti gradskih opština Barajevo
49

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Plana i programa rada sa finansijskim planom Centra za kulturu Barajevo za 2022. godinu

Akti gradskih opština Barajevo
49

Rešenje o razrešenju predsednika Privremenog saveta Mesne zajednice Šiljakovac

Akti gradskih opština Barajevo
49

Rešenje o imenovanju predsednika Privremenog saveta Mesne zajednice Šiljakovac

Akti gradskih opština Barajevo
49

Rešenje o razrešenju zamenika predsednika Privremenog saveta Mesne zajednice Šiljakovac

Akti gradskih opština Barajevo
49

Rešenje o imenovanju zamenika predsednika Privremenog saveta Mesne zajednice Šiljakovac

Akti gradskih opština Barajevo
50

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog preduzeća Sportsko-kulturni centar „Obrenovac” u Obrenovcu o devetoj dopuni Cenovnika usluga preduzeća sa Odlukom

Akti gradskih opština Obrenovac
51

Odluka o promeni Osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća „10. oktobar” Barajevo (prečišćen tekst)

Akti javnih preduzeća i drugih organizacija