» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 81-2024, izdat 2024-06-18
veličina 2.83 MB
1

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o organizaciji Uprave i posebnih organizacionih jedinica Gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
4

Odluka o drugoj izmeni i dopuni Odluke o budžetu Gradske opštine Surčin za 2022. godinu

Akti gradskih opština Surčin
32

Odluka o finansiranju rashoda koji se zbog svoje prirode zaključuju na period duži od 12 meseci – finansiranje rashoda mobilne telefonije u 2023. i 2024. godini

Akti gradskih opština Surčin
32

Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Posebnog programa korišćenja sredstava za subvencije iz budžeta Gradske opštine Surčin Javnom preduzeću za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin za 2022. godinu

Akti gradskih opština Surčin
32

Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin za 2022. godinu

Akti gradskih opština Surčin
33

Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Posebnog programa korišćenja sredstava za subvencije iz budžeta gradske opštine Surčin Javnom preduzeću za obavljanje poslova iz oblasti sporta i rekreacije, Surčin za 2022. godinu

Akti gradskih opština Surčin
33

Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog preduzeća za obavljanje poslova iz oblasti sporta i rekreacije, Surčin za 2022. godinu

Akti gradskih opština Surčin
33

Rešenje o davanju saglasnosti na Izmenu Programa rada ustanove kulture Kulturni centar Surčin za 2022. godinu

Akti gradskih opština Surčin
33

Rešenje o davanju saglasnosti na Izmenu Programa rada Turističke organizacije Gradske opštine Surčin za 2022. godinu

Akti gradskih opština Surčin
33

Zaključak o usvajanju Izveštaja o izvršenju budžeta Opštine Surčin za period januar – septembar 2022. godine sa Izveštajem

Akti gradskih opština Surčin