» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 96-2024, izdat 2024-07-01
veličina 1.02 MB
1

Rešenje o davanju saglasnosti Javnom komunalnom preduzeću „Gradska čistoća” na Cenovnik usluga koje se odnose na sprovođenje mera kontrole i smanjenja populacije štetnih organizama (glodari, komarci, krpelji) merama dezinsekcije i deratizacije na javnim površinama na teritoriji grada Beograda sa Cenovnikom

Akti Grada
2

Rešenje o davanju saglasnosti Javnom komunalnom preduzeću „Gradska čistoća” na Odluku o utvrđivanju cena usluga tretmana kabastog otpada koji se zbog svog sastava i karakteristika ne može odlagati u opremu za sakupljanje komunalnog otpada sa Odlukom

Akti Grada
2

Naredba o sprovođenju aktivnosti opštinskih štabova i stručno-operativnih timova u zimskimuslovima u sezoni 2022/2023. godine

Akti Grada
4

Pokazatelj povećanja potrošačkih cena u oktobru 2022. godine

Akti Grada
4

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Gradske opštine Stari grad za 2022. godinu sa projekcijama za 2023. i 2024. godinu sa Izmenama kadrovskog plana Gradske opštine Stari grad za 2022. godinu

Akti gradskih opština Stari grad
36

Odluka o izmenama Odluke o naknadama i drugim primanjima odbornika u Skupštini Gradske opštine Stari grad i platama i drugim primanjima izabranih, imenovanih i postavljenih lica u organima Gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
37

Odluka o pružanju pravne pomoći u Gradskoj opštini Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
38

Odluka o javnim raspravama

Akti gradskih opština Stari grad
41

Odluka o imenovanju članova Saveta roditelja predškolske ustanove sa teritorije gradske opštine Stari grad za školsku 2022/2023. godinu

Akti gradskih opština Stari grad
42

Odluka o imenovanju članova Saveta roditelja osnovnih škola sa teritorije gradske opštine Stari grad za školsku 2022/2023. godinu

Akti gradskih opština Stari grad
43

Odluka o imenovanju članova Saveta roditelja srednjih škola sa teritorije gradske opštine Stari grad za školsku 2022/2023. godinu

Akti gradskih opština Stari grad
43

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora JP SRPC „Milan Gale Muškatirović”

Akti gradskih opština Stari grad
44

Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o obrazovanju Štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
44

Rešenje o davanju prethodne saglasnosti Upravnom odboru Ustanove kulture Gradske opštine Stari grad „Parobrod” da raspiše i sprovede javni konkurs za imenovanje direktora

Akti gradskih opština Stari grad
44

Odluka o dodeli Nagrade gradske opštine Čukarica „Matija Ban”

Akti gradskih opština Čukarica
45

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog preduzeća Sportsko-kulturni centar „Obrenovac” u Obrenovcu o Desetoj izmeni Cenovnika usluga preduzeća sa Odlukom

Akti gradskih opština Obrenovac