» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 81-2024, izdat 2024-06-18
veličina 2.83 MB
1

Odluka o izmeni Odluke o određivanju akustičkih zona ne teritoriji grada Beograda

Akti Grada
1

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Grada Beograda

Akti Grada
1

Rešenje o davanju saglasnosti Javnom komunalnom preduzeću „Beogradske pijace” na Cenovniku usluga sa Cenovnikom

Akti Grada
5

Uputstvo o izmeni i dopuni Uputstva o načinu uplaćivanja i evidentiranja određenih javnih sredstava i praćenja ukupnih javnih sredstava budžeta Grada Beograda

Akti Grada
6

Odluka o prestanku mandata odborniku u Skupštini Gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
6

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika u Skupštini Gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
6

Rešenje o prestanku mandata direktorki Centra za kulturu Grocka

Akti gradskih opština Grocka
6

Rešenje o imenovanju direktorke Centra za kulturu Grocka

Akti gradskih opština Grocka
6

Zaključak o davanju saglasnosti za brisanje objekta – nekategorisanog puta na pojedinim katastarskim parcelama

Akti gradskih opština Surčin
7

Zaključak o davanju saglasnosti Javnom preduzeću za obavljanje poslova iz oblasti sporta i rekreacije Surčin na Odluku o cenovniku bilborda sa Odlukom

Akti gradskih opština Surčin
8

Zaključak o davanju saglasnosti Javnom preduzeću za obavljanje poslova iz oblasti sporta i rekreacije Surčin na Odluku o cenovnicima za korišćenje termina u sportskim salama sa Odlukom

Akti gradskih opština Surčin
8

Zaključak o davanju saglasnosti Javnom preduzeću za obavljanje poslova iz oblasti sporta i rekreacije Surčin na Odluku o cenovniku ugostiteljskih usluga sa Odlukom

Akti gradskih opština Surčin