» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 13-2024, izdat 2024-02-20
veličina 177.67 Kb
1

Rešenje o iznosu novčanog davanja porodilji, novčanog davanja nezaposlenoj porodilji, novčanog davanja porodilji za prvorođeno dete, novčanog davanja porodilji za trećerođeno dete, novčanog davanja porodilji za blizance, novčanog davanja porodilji za drugorođeno dete i novčanog davanja porodilji za četvrtorođeno dete za 2023. godinu

Akti Grada
1

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u Omladinskom pozorištu „DADOV”, Beograd

Akti Grada
1

Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije područja Jajinci – celina A2, opština Voždovac, za Blok A2–2

Akti Grada
3

Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije dela Bloka 65 uz Bulevar heroja sa Košara, gradska opština Novi Beograd

Akti Grada
4

Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za blokove između ulica: Teodora Drajzera, Cara Iraklija, Vajara Đoke Jovanovića, Tolstojeve i Bulevara kneza Aleksandra Karađorđevića, gradska opština Savski venac

Akti Grada
5

Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za deo bloka uz Zaplanjsku ulicu, gradska opština Voždovac

Akti Grada
6

Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije za deo područja zapadno od Ulice Tošin bunar (od Bulevara Arsenija Čarnojevića do Ulice prilaz) do Ulice Marije Bursać, gradske opštine Zemun i Novi Beograd, za sportski kompleks između ulica Studentske, Tošin bunar i auto-puta E75

Akti Grada
7

Odluka o izmenama i dopunama Poslovnika Skupštine Gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
8

Rešenje o postavljenju zamenika sekretara Skupštine Gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
8

Rešenje o produženju mandata vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za izgradnju Lazarevca

Akti gradskih opština Lazarevac
9

Rešenje o produženju mandata vršioca dužnosti direktora Centra za kulturu Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
9

Zaključak o davanju saglasnosti za brisanje objekta – nekategorisanog puta

Akti gradskih opština Surčin
9

Zaključak o davanju saglasnosti Javnom preduzeću za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane GO Surčin na Odluku o utvrđivanju cenovnika JP „Surčin” sa Odlukom

Akti gradskih opština Surčin
19

Ispravka Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Đura Daničić”, Beograd

Ispravke