» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 76-2024, izdat 2024-06-14
veličina 179.39 Kb
1

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Grada Beograda

Akti Grada
1

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Grada Beograda

Akti Grada
2

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o pravima i uslugama socijalne zaštite

Akti Grada
3

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o komunalnom redu

Akti Grada
3

Odluka o upravljanju parkovima i obezbeđivanju uslova za njihovo uređenje, upotrebu, unapređenje i zaštitu na području gradskih opština Voždovac, Vračar, Zvezdara, Zemun, Novi Beograd, Palilula, Rakovica, Savski venac, Stari grad i Čukarica

Akti Grada
6

Odluka o izmeni Odluke o nekategorisanim putevima na teritoriji grada Beograda

Akti Grada
6

Odluka o proglašenju zaštićenog staništa „Zimovalište malog vranca”

Akti Grada
12

Odluka o sufinansiranju programa od javnog interesa iz oblasti promocije preduzetništva i zapošljavanja na teritoriji grada Beograda

Akti Grada
13

Odluka o izmenama Odluke o načinu, uslovima i kriterijumima za izbor korisnika sredstava u okviru mera i aktivnosti za podršku razvoja inovativnih delatnosti

Akti Grada
14

Odluka o izmenama Odluke o načinu, kriterijumima i merilima za izbor programa i projekata u turizmu koji se sufinansiraju iz budžeta Grada Beograda

Akti Grada
14

Odluka o izmenama Odluke o načinu, uslovima i kriterijumima za dodelu bespovratnih finansijskih sredstava za podršku razvoja preduzetništva

Akti Grada
14

Odluka o obezbeđivanju rada mrtvozorske službe na teritoriji grada Beograda

Akti Grada
15

Odluka o izmenama Odluke o naknadi za vršenje odborničke dužnosti i drugim primanjima odbornika Skupštine Grada Beograda

Akti Grada
16

Odluka o izradi plana detaljne regulacije za deo bloka uz Zaplanjsku ulicu, gradska opština Voždovac

Akti Grada
17

Odluka o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije područja Jajinci – celina A 2, opština Voždovac, za Blok A 2–2

Akti Grada
18

Odluka o izradi plana detaljne regulacije dela bloka 65 uz Bulevar heroja sa Košara, gradska opština Novi Beograd

Akti Grada
19

Odluka o izradi plana detaljne regulacije za blokove između ulica: Teodora Drajzera, Cara Iraklija, Vajara Đoke Jovanovića, Tolstojeve i Bulevara kneza Aleksandra Karađorđevića, gradska opština Savski venac

Akti Grada
20

Odluka o izradi izmena i dopuna Prostornog plana Gradske opštine Obrenovac

Akti Grada
21

Odluka o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije za deo područja zapadno od ulice Tošin bunar (od Bulevara Arsenija Čarnojevića do Ulice prilaz) do Ulice Marije Bursać, Gradske opštine Zemun i Novi Beograd, za sportski kompleks između ulica Studentske, Tošin bunar i auto-puta E 75

Akti Grada
22

Odluka o prenosu osnivačkih prava Grada Beograda nad Muzejom afričke umetnosti – zbirka Vede i dr Zdravka Pečara sa sedištem u Beogradu, Andre Nikolića 14 na Republiku Srbiju

Akti Grada
23

Odluka o konverziji potraživanja Grada Beograda po osnovu ustupljenih javnih prihoda u trajni ulog u kapitalu Akcionarskog društva za proizvodnju i promet oružja Zastava oružje, Kragujevac, sa stanjem glavnog duga na dan 31. decembar 2016. godine i otpisu kamate na dan 31. decembar 2016. godine i otpisu pripadajuće kamate na glavni dug od 1. januara 2017. godine do 10. oktobra 2022. godine

Akti Grada
23

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o promeni osnivačkog akta Javnog preduzeća za obavljanje delatnosti od opšte interesa za grad Beograd „Sava centar”

Akti Grada
24

Odluka o razrešenju i imenovanju predsednika, zamenika predsednika, članova i zamenika članova, sekretara i zamenika sekretara Gradske izborne komisije u stalnom sastavu

Akti Grada
26

Plan detaljne regulacije saobraćajnice Široki put, Gradska opština Zemun

Akti Grada
39

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova u Malom pozorištu „Duško Radović”

Akti Grada
39

Rešenje o davanju saglasnosti Javnom komunalnom preduzeću „Veterina Beograd” na Cenovnik usluga delatnosti zoohigijene koje se finansiraju iz budžeta Grada Beograda sa Cenovnikom

Akti Grada