» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 81-2024, izdat 2024-06-18
veličina 2.83 MB
1

Rešenje o davanju saglasnosti Javnom komunalnom preduzeću „Beogradski vodovod i kanalizacija” na Odluku o ceni za isporučenu vodu i odvođenje otpadnih voda sa Odlukom

Akti Grada
1

Rešenje o davanju saglasnosti Javnom komunalnom preduzeću „Parking servis” na Cenovnik usluga za parkiranje vozila povlašćenih kategorija korisnika na opštim parkiralištima u zoniranom području i van zoniranog područja sa Cenovnikom

Akti Grada
2

Rešenje o davanju saglasnosti Javnom komunalnom preduzeću „Parking servis” na Cenovnik usluga za parkiranje vozila na opštim parkiralištima u zoniranom području i van zoniranog područja sa Cenovni

Akti Grada
4

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Gradske opštine Stari grad za 2022. godinu sa projekcijama za 2023. i 2024. godinu

Akti gradskih opština Stari grad
40

Odluka o budžetu Gradske opštine Stari grad za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu sa Kadrovskim planom Gradske opštine Stari grad za 2023. godinu

Akti gradskih opština Stari grad
67

Odluka o stalnim manifestacijama od značaja za gradsku opštinu Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
68

Plan postavljanja privremenih objekata na javnim površinama u Beogradu – područje gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
70

Rešenje o prestanku dužnosti vršioca dužnosti direktora Ustanove kulture Gradske opštine Stari grad „Parobrod”

Akti gradskih opština Stari grad
70

Rešenje o imenovanju direktora Ustanove kulture Gradske opštine Stari grad „Parobrod”

Akti gradskih opština Stari grad
70

Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Finansijskog plana poslovanja UK „Parobrod” za 2022. godinu

Akti gradskih opština Stari grad
70

Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa rada UK „Parobrod” za 2022. godinu

Akti gradskih opština Stari grad