» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 13-2024, izdat 2024-02-20
veličina 177.67 Kb
1

Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik Javnog komunalnog preduzeća „Zelenilo – Beograd” sa Cenovnikom

Akti Grada
80

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
81

Odluka o budžetu Gradske opštine Novi Beograd za 2023. godinu

Akti gradskih opština Novi Beograd
98

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o usklađivanju osnivačkog akta Javnog preduzeća Sportski centar „Novi Beograd” sa Zakonom o javnim preduzećima

Akti gradskih opština Novi Beograd
98

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o usklađivanju Odluke o osnivanju Ustanove kulture „Novobeogradska kulturna mreža”

Akti gradskih opština Novi Beograd
99

Pravilnik o solidarnoj pomoći

Akti gradskih opština Novi Beograd
101

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o platama, naknadama i drugim primanjima zaposlenih u Upravi Gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
101

Rešenje o utvrđivanju prestanka dužnosti članu Veća Gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
102

Rešenje o izboru člana Veća Gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
102

Rešenje o osnivanju Saveta za bezbednost Gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
102

Rešenje o izmeni Rešenja o izboru članova Komisije za rodnu ravnopravnost Skupštine Gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
102

Rešenje o razrešenju v. d. direktora Centra za brigu o starima, deci i osobama sa invaliditetom „Novi Beograd”

Akti gradskih opština Novi Beograd
103

Rešenje o imenovanju v. d. direktora Centra za brigu o starima, deci i osobama sa invaliditetom „Novi Beograd”

Akti gradskih opština Novi Beograd
103

Rešenje o razrešenju i imenovanju Upravnog odbora Centra za brigu o starima, deci i osobama sa invaliditetom „Novi Beograd”

Akti gradskih opština Novi Beograd
103

Rešenje o razrešenju i imenovanju Nadzornog odbora Centra za brigu o starima, deci i osobama sa invaliditetom „Novi Beograd”

Akti gradskih opština Novi Beograd
103

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata direktora JP Sportski centar „Novi Beograd”

Akti gradskih opština Novi Beograd
104

Rešenje o imenovanju v. d. direktora JP Sportski centar „Novi Beograd”

Akti gradskih opština Novi Beograd
104

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora JP SC „Novi Beograd”

Akti gradskih opština Novi Beograd
104

Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Upravnog odbora Turističke organizacije za promociju turizma, rekreacije i zdravog života „Novi Beograd”

Akti gradskih opština Novi Beograd
104

Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Nadzornog odbora Turističke organizacije za promociju turizma, rekreacije i zdravog života „Novi Beograd”

Akti gradskih opština Novi Beograd
104

Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Upravnog odbora Ustanove kulture „Novobeogradska kulturna mreža”

Akti gradskih opština Novi Beograd
105

Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Nadzornog odbora Ustanove kulture „Novobeogradska kulturna mreža”

Akti gradskih opština Novi Beograd
105

Zaključak o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP Sportski centar „Novi Beograd”

Akti gradskih opština Novi Beograd
105

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
105

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
106

Odluka o izmenama i dopunama Poslovnika Skupštine Gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
106

Odluka o budžetu Gradske opštine Palilula za 2023. godinu

Akti gradskih opština Palilula
126

Odluka o usvajanju Evropske povelje o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou

Akti gradskih opština Palilula
127

Odluka o cenama, načinu i postupku davanja u zakup, odnosno na korišćenje pokretne i nepokretne imovine kojom upravlja Gradska opština Palilula

Akti gradskih opština Palilula
131

Rešenje o imenovanju Opštinskog saveta roditelja predškolskih ustanova i osnovnih škola Gradske opštine Palilula za školsku 2022/23. godinu

Akti gradskih opština Palilula
132

Rešenje o imenovanju Opštinskog saveta roditelja srednjih škola Gradske opštine Palilula za školsku 2022/23. godinu

Akti gradskih opština Palilula