» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 96-2024, izdat 2024-07-01
veličina 1.02 MB
1

Odluka o budžetu Gradske opštine Rakovica za 2023. godinu sa Kadrovskim planom Gradske opštine Rakovica za 2023. godinu

Akti gradskih opština Rakovica
32

Odluka o kriterijumima, merilima i načinu za izbor projekata u oblasti kulture koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
36

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o načinu, kriterijumima i merilima za izbor programa i projekata crkava i verskih zajednica koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
37

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o načinu, kriterijumima i merilima za izbor programa i projekata udruženja koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
37

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o zadovoljavanju potreba i interesa građana u oblasti sporta u Gradskoj opštini Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
38

Rešenje o prestanku funkcije lokalnog ombudsmana za nacionalne manjine Gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
38

Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Štaba za vanredne situacije Gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
39

Rešenje o prestanku mandata predsedniku Nadzornog odbora JP „Poslovni centar – Rakovica”

Akti gradskih opština Rakovica
39

Rešenje o razrešenju člana Nadzornog odbora Centra za kulturu i obrazovanje Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
39

Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Centra za kulturu i obrazovanje Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
39

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Centra za kulturu i obrazovanje Rakovica o izmenama i dopunama Statuta Centra za kulturu i obrazovanje Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
40

Rešenje o davanju saglasnosti na odluke Upravnog odbora Centra za kulturu i obrazovanje Rakovica i usvajanju Plana i programa rada i Plana rashoda i izdataka za 2023. godinu

Akti gradskih opština Rakovica
40

Rešenje o davanju saglasnosti na odluke Nadzornog odbora JP „Poslovni centar – Rakovica” o usvajanju Programa poslovanja za 2023. godinu i Posebnog programa korišćenja subvencija iz budžeta Gradske opštine Rakovica za 2023. godinu

Akti gradskih opština Rakovica
40

Zaključak o usvajanju Godišnjeg plana rada Štaba za vanredne situacije Gradske opštine Rakovica za 2023. godinu sa Godišnjim planom rada

Akti gradskih opština Rakovica