» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 96-2024, izdat 2024-07-01
veličina 1.02 MB
1

Zaključak o izmeni Interventnih mera zaštite najugroženijih građana

Akti Grada
1

Odluka o budžetu Gradske opštine Zemun za 2023. godinu

Akti gradskih opština Zemun
29

Odluka o izmeni Odluke o nekategorisanim putevima i saobraćajnim površinama u javnom korišćenju unutar bloka na području gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
29

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o stalnim manifestacijama u oblasti kulture od značaja za gradsku opštinu Zemun

Akti gradskih opština Zemun
29

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije članici Veća Gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
30

Rešenje o izboru člana Veća Gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
30

Rešenje o izmenama Rešenja o obrazovanju Štaba za vanredne situacije Gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
30

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća „Poslovni centar Zemun”

Akti gradskih opština Zemun
31

Rešenje o popunjavanju položaja u I grupi – načelnika Uprave Gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
32

Rešenje o prestanku rada na položaju

Akti gradskih opština Grocka
32

Zaključak o izmeni Zaključka o uvođenju interventne mere za zaštitu najugroženijih građana u opštini Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
32

Odluka o budžetu Gradske opštine Surčin za 2023. godinu

Akti gradskih opština Surčin
64

Odluka o izmenama Odluke o promeni osnivačkog akta Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
65

Odluka Skupštine Gradske opštine Surčin broj I-01-06-00-309/22 od 29. decembra 2022. godine

Akti gradskih opština Surčin
65

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Upravnog odbora Ustanove kulture – Kulturni centar Surčin

Akti gradskih opština Surčin
66

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Privrednog društva kablovska distribucija Surčin d.o.o. Beograd – Surčin za 2023. godinu

Akti gradskih opština Surčin
66

Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin za 2022. godinu

Akti gradskih opština Surčin
66

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin za 2023. godinu

Akti gradskih opština Surčin
66

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za obavljanje poslova iz oblasti sporta i rekreacije, Surčin za 2023. godinu

Akti gradskih opština Surčin
67

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za obavljanje poslova na izgradnji i održavanju gasovodne mreže Surčin za 2023. godinu

Akti gradskih opština Surčin
67

Rešenje o davanju saglsnosti na Program rada Ustanove kulture – Kulturni centar Surčin za 2023. godinu

Akti gradskih opština Surčin
67

Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Turističke organizacije Gradske opštine Surčin za 2023. godinu

Akti gradskih opština Surčin
67

Zaključak o usvajanju Godišnjeg plana rada Štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Surčin za 2023. godinu

Akti gradskih opština Surčin