» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 96-2024, izdat 2024-07-01
veličina 1.02 MB
1

Rešenje o davanju saglasnosti Javnom komunalnom preduzeću „Gradska čistoća” na Odluku kojom se utvrđuju cene usluga koje se odnose na Program čišćenja i pranja javnih površina sa Odlukom

Akti Grada
1

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova u Beogradskom dramskom pozorištu

Akti Grada
2

Rešenje o utvrđivanju ekonomske cene programa vaspitanja i obrazovanja u predškolskim ustanovama čiji je osnivač Grad Beograd za 2023. godinu

Akti Grada
3

Odluka o budžetu Gradske opštine Čukarica za 2023. godinu sa Kadrovskim planom zaposlenih u Upravi GO Čukarica za 2023. godinu

Akti gradskih opština Čukarica
32

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o zadovoljavanju potreba i interesa građana u oblasti sporta na teritoriji gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
33

Pravilnik o nagrađivanju sportskih organizacija za ostavarene rezultate

Akti gradskih opština Čukarica
34

Pravilnik o nagrađivanju učenika sportista i njihovih nastavnika/profesora

Akti gradskih opština Čukarica
35

Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
35

Odluka o upravljanju grobljima i sahranjivanju na teritoriji gradske opštine Sopot

Akti gradskih opština Sopot
38

Odluka o budžetu Gradske opštine Sopot za 2023. godinu

Akti gradskih opština Sopot
55

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Centra za kulturu Sopot

Akti gradskih opština Sopot
55

Rešenje o postavljenju načelnika Uprave Gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
56

Zaključak o davanju saglasnosti za brisanje objekta – nekategorisanog puta

Akti gradskih opština Surčin
56

Aneks I Kolektivnog ugovora Javnog komunalnog preduzeća Gradsko saobraćajno preduzeće „Beograd”

Кolektivni ugovori