» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 54-2024, izdat 2024-05-20
veličina 556.02 Kb
1

Rešenje o davanju saglasnosti Javnom komunalnom preduzeću „Beogradske elektrane” na Odluku o izmenama i dopunama Odluke o cenama toplotne energije sa odlukom

Akti Grada
2

Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o merilima i kriterijumima o učešću korisnika i njegovih srodnika obaveznih na izdržavanje u troškovima pomoći u kući, dnevnog boravka, personalne asistencije, privremenog smeštaja i stanovanja uz podršku

Akti Grada
2

Odluka o vrsti, obimu i kriterijumima za nagrađivanje učenika i studenata iz budžeta Gradske opštine Vračar za 2023. godinu

Akti gradskih opština Vračar
3

Odluka o utvrđivanju iznosa za nagrađivanje učenika u 2023. godini koji su na gradskim (okružnim), republičkim, regionalnim i međunarodnim takmičenjima osvojili nagrade

Akti gradskih opština Vračar
4

Odluka o utvrđivanju sadržaja i vrednosti finansijske pomoći za decu i porodicu iz budžeta Gradske opštine Vračar za 2023. godinu

Akti gradskih opština Vračar
5

Rešenje o davanju saglasnosti na Predlog programa rada Ustanove kulture Gradske opštine Stari grad „Parobrod” za 2023. godinu

Akti gradskih opština Stari grad
5

Rešenje o davanju saglasnosti na Predlog finansijskog plana Ustanove kulture Gradske opštine Stari grad „Parobrod” za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu

Akti gradskih opština Stari grad
5

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
6

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
6

Odluka o drugoj izmeni Odluke o razrešenju i imenovanju predsednika, zamenika predsednika, članova i zamenika članova, sekretara i zamenika sekretara Izborne komisije Gradske opštine Obrenovac u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Obrenovac
7

Odluka o sedmoj izmeni Odluke o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća „Poslovni prostor” Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
7

Odluka o davanju na korišćenje poslovnog prostora u javnoj svojini Grada Beograda čiji je korisnik Gradska opština Obrenovac, a kojim upravlja JP „Poslovni prostor” Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
8

Rešenje o imenovanju savetnika za zaštitu prava pacijenata

Akti gradskih opština Surčin
8

Rešenje o imenovanju zamenika savetnika za zaštitu pacijenata

Akti gradskih opština Surčin