» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 50-2024, izdat 2024-05-15
veličina 174.95 Kb
1

Lokalni akcioni plan zapošljavanja Grada Beograda za 2023. godinu

Akti Grada
13

Izmene i dopune Programa uređivanja i dodele građevinskog zemljišta za 2023. godinu

Akti Grada
62

Rešenje o prestanku dužnosti glavnog urbaniste

Akti Grada
62

Rešenje o imenovanju glavnog urbaniste

Akti Grada
62

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata vršioca dužnosti direktora Centra dečjih letovališta i oporavilišta Grada Beograda

Akti Grada
63

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Centra dečjih letovališta i oporavilišta Grada Beograda

Akti Grada
63

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća „Sava centar”

Akti Grada
63

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća „Sava centar”

Akti Grada
63

Rešenje o prestanku dužnosti vršioca direktora Urbanističkog zavoda Beograda JUP

Akti Grada
64

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Urbanističkog zavoda Beograda JUP

Akti Grada
64

Rešenje o razrešenju direktora Fondacije za decu i mlade Beograda „Gnezdo”

Akti Grada
64

Rešenje o razrešenju Nadzornog odbora Fondacije za decu i mlade Beograda „Gnezdo”

Akti Grada
64

Rešenje o razrešenju Upravnog odbora Fondacije za decu i mlade Beograda „Gnezdo”

Akti Grada
64

Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Pozorišta na Terazijama

Akti Grada
65

Rešenje o imenovanju dva vršioca dužnosti člana Upravnog odbora Pozorišta na Terazijama

Akti Grada
65

Rešenje o razrešenju predsednika Nadzornog odbora Istorijskog arhiva Beograda

Akti Grada
65

Rešenja o razrešenju i imenovanju članova školskih odbora u pojedinim osnovnim i srednjim školama u Beogradu

Akti Grada