» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 54-2024, izdat 2024-05-20
veličina 556.02 Kb
1

Pokazatelj povećanja potrošačkih cena u februaru 2023. godine

Akti Grada
1

Odluka o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji gradske opštine Vračar – 1

Akti gradskih opština Vračar
6

Rešenje o izmeni Rešenja o izboru članova komisije za propise, upravu i administrativno -mandatna pitanja Gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
7

Rešenje o postavljenju načelnika Uprave Gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
7

Odluka o raspisivanju javnog poziva za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije u domaćinstvima putem ugraddnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe u unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi, termostatskih ventila i delitelja toplote na teritoriji gradske opštine Obrenovac sa javnim pozivom

Akti gradskih opština Obrenovac
11

Rešenje o dopuni Rešenja o određivanju ulica u naseljenim mestima na teritoriji gradske opštine Sopot iz kojih se vrši odvoženje kućnog smeća

Akti gradskih opština Sopot
11

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
11

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
12

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
12

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
13

Odluka o obavljanju poslova eksterne revizije završnog računa budžeta Gradske opštine Surčin za 2022. godinu

Akti gradskih opština Surčin
13

Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
13

Rešenje o obrazovanju Komisije za rodnu ravnopravnost Gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
13

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Javnog komunalnog preduzeća Surčin

Akti gradskih opština Surčin
14

Zaključak o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Cenovnika Turističke organizacije Gradske opštine Surčin sa Odlukom

Akti gradskih opština Surčin