» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 50-2024, izdat 2024-05-15
veličina 174.95 Kb
1

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o stalnim manifestacijama u oblasti kulture od značaja za gradsku opštinu Zemun

Akti gradskih opština Zemun
1

Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Štaba za vanredne situacije Gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
2

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
2

Odluka o izmeni Odluke o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
2

Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
2

Rešenje o obrazovanju Saveta za zdravlje Gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
3

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Ustanove kulture „Novobeogradska kulturna mreža”

Akti gradskih opština Novi Beograd
3

Rešenje o imenovanju v. d. direktora Ustanove kulture „Novobeogradska kulturna mreža”

Akti gradskih opština Novi Beograd
4

Zaključak o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta JP Sportski centar „Novi Beograd”

Akti gradskih opština Novi Beograd
4

Odluka o prestanku mandata odbornicima Skupštine Gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
4

Odluka o potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine Gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
4

Odluka o prvom rebalansu budžeta Gradske opštine Rakovica za 2023. godinu

Akti gradskih opština Rakovica
39

Odluka o obrazovanju jedinica civilne zaštite opšte namene i specijalizovanih jedinica civilne zaštite za uzbunjivanje za teritoriju gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
40

Odluka o izmenama Odluke o stalnim manifestacijama u oblasti kulture od značaja za gradsku opštinu Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
40

Odluka o utvrđivanju prestanka funkcije zamenika člana Izborne komisije Gradske opštine Rakovica u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Rakovica
40

Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Štaba za vanredne situacije Gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
40

Rešenje o prestanku dužnosti direktora Centra za kulturu i obrazovanje Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
41

Rešenje o imenovanju direktora Centra za kulturu i obrazovanje Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
41

Zaključak o usvajanju Godišnjeg izveštaja o radu Štaba za vanredne situacije Gradske opštine Rakovica za 2022. godinu sa Izveštajem

Akti gradskih opština Rakovica
42

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
42

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
43

Odluka o prvom rebalansu budžeta Gradske opštine Savski venac za 2023. godinu

Akti gradskih opština Savski venac
57

Rešenje o izmenama Rešenja o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije Gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac