» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 54-2024, izdat 2024-05-20
veličina 556.02 Kb
1

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
1

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
1

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu gradske opštine Voždovac za 2023. godinu

Akti gradskih opština Voždovac
17

Odluka o izmeni Odluke o finansiranju aktivnosti iz oblasti obrazovanja i vaspitanja iz budžeta Gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
17

Odluka o razrešenju predsednika i člana Izborne komisije Gradske opštine Voždovac u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Voždovac
18

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata vršiocu dužnosti direktora Ustanove „Dom kulture Ripanj”

Akti gradskih opština Voždovac
18

Rešenje o imenovanju direktora Ustanove „Dom kulture Ripanj”

Akti gradskih opština Voždovac
18

Rešenje o izmenama Rešenja o imenovanju Upravnog odbora Ustanove „Dom kulture Ripanj”

Akti gradskih opština Voždovac
18

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Nadzornog odbora Ustanove „Dom kulture Ripanj”

Akti gradskih opština Voždovac
19

Rešenje o izmenama i dopuni Rešenja o izboru saveta mesnih zajednica na teritoriji gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
19

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
19

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
19

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o organizaciji Uprave Gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
21

Odluka o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji Gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
27

Odluka o prestanku rada Fonda „Zoran Božinović”

Akti gradskih opština Palilula
27

Odluka o obavljanju poslova eksterne revizije Završnog računa budžeta Gradske opštine Palilula za 2022. godinu

Akti gradskih opština Palilula
27

Rešenje o prestanku funkcije zamenika predsednika gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
27

Rešenje o izboru zamenika predsednika gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
28

Rešenje o izboru Komisije za rodnu ravnopravnost Skupštine Gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
28

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Centra za kulturu „Vlada Divljan”

Akti gradskih opština Palilula
28

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Upravnog odbora Turističke organizacije Gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
28

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Nadzornog odbora Turističke organizacije Gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
29

Odluka o obrazovanju jedinica civilne zaštite opšte namene i specijalizovanih jedinica civilne zaštite za uzbunjivanje za teritoriju gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
30

Odluka o visini naknade za rad predsedniku i članovima Upravnog i Nadzornog odbora Sportske organizacije Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
30

Odluka o visini naknade za rad predsedniku i članovima Upravnog i Nadzornog odbora Turističke organizacije Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
30

Odluka o visini naknade za rad predsedniku i članovima Upravnog i Nadzornog odbora Kulturne ustanove „Galerija ’73”

Akti gradskih opština Čukarica
31

Odluka o visini naknade za rad predsedniku i članovima Upravnog i Nadzornog odbora Kulturnog centra „Čukarica”

Akti gradskih opština Čukarica
31

Rešenje o konstatovanju prestanka mandata člana Veća Gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
31

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata direktora Kulturnog centra „Čukarica”

Akti gradskih opština Čukarica
32

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Kulturnog centra „Čukarica”

Akti gradskih opština Čukarica
32

Rešenje o razrešenju predsednika i člana Nadzornog odbora Sportske organizacije Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
32

Rešenje o imenovanju predsednika i člana Nadzornog odbora Sportske organizacije Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
32

Rešenje o razrešenju predsednika Upravnog odbora Sportske organizacije Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
33

Rešenje o imenovanju predsednika Upravnog odbora Sportske organizacije Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
33

Zaključak o usvajanju Godišnjeg plana rada Štaba za vanredne situacije Gradske opštine Čukarica za 2023. godinu sa Godišnjim planom

Akti gradskih opština Čukarica