» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 54-2024, izdat 2024-05-20
veličina 556.02 Kb
1

Odluka o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u gradu Beogradu

Akti Grada
96

Odluka o prvom rebalansu budžeta Gradske opštine Barajevo za 2023. godinu

Akti gradskih opština Barajevo
120

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o sahranjivanju i održavanju groblja na teritoriji gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
120

Odluka o proglašenju nekategorisanih puteva

Akti gradskih opština Barajevo
120

Odluka o promeni Osnivačkog akta Ustanove kulture Centar za kulturu Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
123

Rešenje o razrešenju funkcije predsednika Opštinske izborne komisije Gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
124

Rešenje o izmeni Rešenja o izboru članova stalnih radnih tela Skupštine Gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
124

Rešenje o izmeni Rešenja o izboru članova Administrativno-mandatne komisije Skupštine Gradske opštineBarajevo

Akti gradskih opština Barajevo
124

Rešenje o davanju saglasnosti na Rebalans I. Programa poslovanja JKP „10. oktobar” Barajevo za 2023. godinu

Akti gradskih opština Barajevo
124

Rešenje o usvajanju Izveštaja o radu i poslovanju sa finansijskim izveštajem JKP „10. oktobar” Barajevo za 2022. godinu

Akti gradskih opština Barajevo
124

Rešenje o usvajanju Izveštaja o radu Ustanove kulture Centar za kulturu Barajevo za 2022. godinu

Akti gradskih opština Barajevo
125

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog preduzeća Sportsko-kulturni centar „Obrenovac” u Obrenovcu o jedanaestoj izmeni Cenovnika usluga preduzeća sa Odlukom

Akti gradskih opština Obrenovac
126

Odluka o izmeni Statuta Javnog preduzeća Sportski centar „Novi Beograd”

Akti javnih preduzeća i drugih organizacija