» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 54-2024, izdat 2024-05-20
veličina 556.02 Kb
1

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova u Jugoslovenskom dramskom pozorištu

Akti Grada
1

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u Biblioteci „Dimitrije Tucović”

Akti Grada
1

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
2

Odluka o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
7

Odluka o trećoj izmeni Odluke o razrešenju i imenovanju predsednika, zamenika predsednika, članova i zamenika članova, sekretara i zamenika sekretara Izborne komisije Gradske opštine Obrenovac u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Obrenovac
8

Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Javnog preduzeća za zaštitu i unapređenje životne sredine na teritoriji gradske opštine Obrenovac sa oglasom

Akti gradskih opština Obrenovac
10

Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Javnog preduzeća „Poslovni prostor” Obrenovac sa oglasom

Akti gradskih opština Obrenovac
11

Rešenje o drugoj izmeni Rešenja o obrazovanju Štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
12

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija” Obrenovac o donošenju Cenovnika osnovnih komunalnih proizvoda i usluga sa Odlukom

Akti gradskih opština Obrenovac
13

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija” Obrenovac o donošenju Cenovnika ostalih usluga sa Odlukom

Akti gradskih opština Obrenovac
17

Obaveštenje Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda

Akti javnih preduzeća i drugih organizacija