» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 54-2024, izdat 2024-05-20
veličina 556.02 Kb
1

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Beograda

Akti Grada
2

Odluka o izmeni Odluke o načinu plaćanja komunalnih usluga na teritoriji grada Beograda

Akti Grada
4

Odluka o izradi plana detaljne regulacije za spajanje toplovodnih mreža grejnih područja Karaburme, toplane „Mirijevo” i toplane „Višnjička banja”, gradske opštine Palilula i Zvezdara

Akti Grada
5

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o promeni osnivačkog akta Javnog vodoprivrednog preduzeća „Beogradvode”

Akti Grada
5

Odluka o izmeni Odluke o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća „Zelenilo – Beograd” Beograd

Akti Grada
6

Rešenje o davanju saglasnosti Sekretarijatu za javni prevoz da jednostrano zbog javnog interesa raskine Ugovor o javno-privatnom partnerstvu u obavljanju delatnosti eksploatacije i održavanja sistema za naplatu karata i upravljanje vozilima u javnom linijskom prevozu putnika u Beogradu broj Grada XXXIV-08-401.1-7od 14. maja 2021. godine i broj Privatnog partnera 163/2021 od 17. maja 2021. godine, sa Aneksom 1 broj Grada XXXIV-08-401.1-7 od 18. februara 2022. godine i broj Privatnog partnera 72/2022 od 21. februara 2022. godine,zaključenim sa Privatnim partnerom – Konzorcijumom kojeg čini grupa ponuđača: 1. KENTKART SOUTHEAST EUROPE DOO BEOGRAD, Makenzijeva 24, Beograd, matični broj 20514841, PIB 106037154, 2. KENT KART ANADOLU ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM SİRKETİ iz Istanbula, Turska, matični broj 869487 i 3. KENT KART EGE ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM SİRKETİ iz Istanbula, Turska, matični broj 388815

Akti Grada
6

Autentično tumačenje odredaba člana 23. stav 1. i člana 24. Odluke o načinu postupanja sa nepokretnostima koje su u javnoj svojini grada Beograda, odnosno na kojima grad Beograd ima posebna svojinska ovlašćenja („Službeni list Grada Beograda”, br. 63/16, 50/18, 26/19 i 52/19)

Akti Grada
7

Rešenje o davanju saglasnosti Javnom komunalnom preduzeću „Gradska čistoća” na Odluku kojom se utvrđuje cena usluge sanacije divljih deponija na javnim površinama sa Odlukom

Akti Grada
8

Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu plana detaljne regulacije za spajanje toplovodnih mreža grejnih područja Karaburme, toplane „Mirijevo” i toplane „Višnjička banja”, Gradske opštine Palilula i Zvezdara

Akti Grada