» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 54-2024, izdat 2024-05-20
veličina 556.02 Kb
1

Pravilnik o izmenama Pravilnika o određivanju osoba koje mogu ostvariti pravo na besplatno korišćenje obeleženih parking-mesta na javnimopštim parkiralištima

Akti Grada
6

Odluka o uspostavljanju saradnje između Gradske opštine Novi Beograd u Beogradu, Republika Srbija i Grada Zhen Jiang provincije Jiang Su, Narodna Republika Kina

Akti gradskih opština Novi Beograd
6

Prva izmena Odluke o budžetu Gradske opštine Obrenovac za 2023. godinu

Akti gradskih opština Obrenovac
30

Odluka o načinu obrazovanja, zadacima i načinu rada Saveta za rodnu ravnopravnost

Akti gradskih opština Obrenovac
31

Odluka o trećoj izmeni Odluke o obrazovanju i imenovanju Komisije za planove

Akti gradskih opština Obrenovac
31

Odluka o završnom računu budžeta Gradske opštine Obrenovac za 2022. godinu

Akti gradskih opština Obrenovac
36

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije direktora Javnog preduzeća „Poslovni prostor” Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
36

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća „Poslovni prostor” Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
37

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije direktora Javnog preduzeća za zaštitu i unapređenje životne sredine na teritoriji gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
38

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća za zaštitu i unapređenje životne sredine na teritoriji gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
39

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije direktora Javnog preduzeća za izgradnju Obrenovca– 39

Akti gradskih opština Obrenovac
39

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za izgradnju Obrenovca

Akti gradskih opština Obrenovac
39

Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik osnovnih i ostalih komunalnih proizvoda i usluga Javnog komunalnog preduzeća „Obrenovac” iz Obrenovca sa Cenovnikom

Akti gradskih opština Obrenovac
44

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog preduzeća Sportsko-kulturni centar „Obrenovac” u Obrenovcu o dvanaestoj izmeni Cenovnika sa dvanaestom izmenom Cenovnika

Akti gradskih opština Obrenovac
45

Odluka o raspisivanju javnog poziva za dodelu bespovratnih sredstava građanima za energetsku sanaciju porodičnih kuća putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe na teritoriji gradske opštine Obrenovac za 2023. godinu sa javnim pozivo m

Akti gradskih opština Obrenovac