» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 54-2024, izdat 2024-05-20
veličina 556.02 Kb
1

Odluka o završnom računu budžeta Gradske opštine Zemun za 2022. godinu

Akti gradskih opština Zemun
29

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
30

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
30

Odluka o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine Gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
30

Odluka o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine Gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
30

Odluka o prvom rebalansu budžeta Gradske opštine Novi Beograd za 2023. godinu

Akti gradskih opština Novi Beograd
44

Odluka o konsolidovanom završnom računu budžeta Gradske opštine Novi Beograd za 2022. godinu

Akti gradskih opština Novi Beograd
56

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije predsednika Skupštine Gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
57

Rešenje o izboru predsednika Skupštine Gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
57

Rešenje o utvrđivanju prestanka dužnosti članu Veća Gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
57

Rešenje o razrešenju člana Veća Gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
57

Rešenje o izboru članova Veća Gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
57

Rešenje o izmeni rešenja o izboru članova Komisije za rodnu ravnopravnost Skupštine Gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
58

Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o osnivanju Saveta za bezbednost gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
58

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Ustanove kulture „Novobeogradska kulturna mreža”

Akti gradskih opština Novi Beograd
58

Rešenje o imenovanju v.d. direktora Ustanove kulture „Novobeogradska kulturna mreža”

Akti gradskih opština Novi Beograd
58

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Ustanove kulture „Novobeogradska kulturna mreža” sa Statutom

Akti gradskih opština Novi Beograd
64

Zaključak o davanju saglasnosti na odluku Nadzornog odbora JP Sportski centar „Novi Beograd”

Akti gradskih opština Novi Beograd