» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 50-2024, izdat 2024-05-15
veličina 174.95 Kb
1

Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije područja između kompleksa Novog groblja i planiranih saobraćajnica Unutrašnji magistralni poluprsten i Nova 4, gradska opština Zvezdara

Akti Grada
2

Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Prostornog plana dela gradske opštine Surčin

Akti Grada
3

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
4

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
4

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Gradske opštine Voždovac za 2023. godinu

Akti gradskih opština Voždovac
20

Odluka o izmeni Odluke o naknadama i drugim primanjima odbornika u Skupštini Gradske opštine Voždovac i platama izabranih, imenovani i postavljenih lica

Akti gradskih opština Voždovac
20

Odluka o konsolidovanom završnom računu budžeta Gradske opštine Voždovac za 2022. godinu

Akti gradskih opština Voždovac
39

Odluka o izmeni Odluke o razrešenju i imenovanju članova i zamenika članova Izborne komisije Gradske opštine Voždovac u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Voždovac
39

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Nadzornog odbora Ustanove „Voždovački centar – Šumice”

Akti gradskih opština Voždovac
39

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora JP „Poslovni centar – Voždovac”

Akti gradskih opština Voždovac
39

Rešenje o razrešenju i imenovanju ovlašćenog predstavnika osnivača u Skupštini Privrednog društva „Sportski centar Voždovac” d.o.o. Beograd

Akti gradskih opština Voždovac
40

Odluka o uspostavljanju saradnje između Gradske opštine Stari grad u Beogradu, Republika Srbija i Grada Duđijangjen, provincija Sečuan, Narodna Republika Kina

Akti gradskih opština Stari grad