» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 54-2024, izdat 2024-05-20
veličina 556.02 Kb
1

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
1

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
1

Odluka o izmenama i dopunama Poslovnika Skupštine Gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
2

Odluka o dopuni Odluke o Upravi Gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
3

Odluka o rebalansu budžeta Gradske opštine Zvezdara za 2023. godinu

Akti gradskih opština Zvezdara
21

Odluka o dodeli multimedijalnog obrazovnog materijala za podsticanje ranog razvoja novorođene dece na teritoriji gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
22

Odluka o donošenju Programa gasifikacije na delu teritorije gradske opštine Zvezdara – naselja Veliki Mokri Lug, Mali Mokri Lug, Zeleno brdo, Mirijevo i Zvezdarska šuma

Akti gradskih opština Zvezdara
22

Odluka o izmeni Odluke o pokretanju postupka izrade programa gasifikacije na delu teritorije gradske opštine Zvezdara – naselja Veliki Mokri Lug, Mali Mokri Lug, Zeleno brdo, Mirijevo i Zvezdarska šuma

Akti gradskih opština Zvezdara
23

Odluka o konsolidovanom završnom računu budžeta Gradske opštine Zvezdara za 2022. godinu

Akti gradskih opština Zvezdara
41

Odluka o razrešenju i imenovanju članova i zamenika članova Izborne komisije Gradske opštine Zvezdara u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Zvezdara
41

Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog preduzeća Sportski centar „Olimp – Zvezdara” sa oglasom

Akti gradskih opština Zvezdara
43

Odluka o usvajanju Godišnjeg likvidacionog izveštaja Javnog preduzeća „Poslovni prostor Zvezdara” u likvidaciji za period 1. januar 2022. godine – 31. decembar 2022. godine

Akti gradskih opština Zvezdara
43

Odluka o usvajanju redovnog Godišnjeg finansijskog izveštaja Javnog preduzeća „Poslovni prostor Zvezdara” u likvidaciji za 2022. godinu sa stanjem na dan 31. decembar 2022. godine

Akti gradskih opština Zvezdara
43

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije članu Veća Gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
43

Rešenje o izboru člana Veća Gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
44

Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje javnog konkursa za izbor direktora Javnog preduzeća Sportski centar „Olimp – Zvezdara”

Akti gradskih opština Zvezdara
44

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP SC „Olimp – Zvezdara” o izmenama i dopunama Odluke o cenama usluga zakupa poslovnog prostora i postavljanju reklama i izdavanja reklamnog prostora u Javnom preduzeću Sportski centar „Olimp – Zvezdara”

Akti gradskih opština Zvezdara
45

Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Plana i programa poslovanja Javnog preduzeća Sportski centar „Olimp – Zvezdara” Beograd za 2023. godinu sa očekivanim ostvarenjem Plana i programa u 2022. godini

Akti gradskih opština Zvezdara
45

Zaključak o izmeni Zaključka o uvođenju interventne mere za zaštitu najugroženijih građana u opštini Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac