» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 54-2024, izdat 2024-05-20
veličina 556.02 Kb
1

Odluka o dopuni Poslovnika Skupštine Gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
1

Odluka o drugom rebalansu budžeta Gradske opštine Barajevo za 2023. godinu

Akti gradskih opština Barajevo
25

Odluka o izmeni Odluke o pristupanju privrednom društvu Regionalni centar za upravljanje otpadom „Eko-Tamnava” d.o.o. Ub

Akti gradskih opština Barajevo
25

Etički kodeks ponašanja funkcionera Gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
26

Odluka o dodeli javnih priznanja Gradske opštine Barajevo za 2023. godinu

Akti gradskih opština Barajevo
27

Odluka o proglašenju nekategorisanih puteva 27 Odluka o završnom računu budžeta Gradske opštine Barajevo za 2022. godinu

Akti gradskih opština Barajevo
68

Rešenje o imenovanju predsednika Opštinske izborne komisije Gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
68

Rešenje o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije Gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
69

Rešenje o konstatovanju prestanka funkcije predsedniku Upravnog odbora Ustanove kulture Centar za kulturu Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
70

Rešenje o imenovanju predsednika Upravnog odbora Ustanove kulture Centar za kulturu Barajevo 69 Rešenje o konstatovanju prestanka funkcije članu Upravnog odbora Ustanove kulture Centar za kulturu Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
70

Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Ustanove kulture Centar za kulturu Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
74

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Ustanove kulture Centar za kulturu Barajevo sa Statutom 70 Rešenje o davanju saglasnosti JKP „10. oktobar” Barajevo na Odluku o raspodeli dobiti za 2022. godinu

Akti gradskih opština Barajevo
74

Rešenje o davanju saglasnosti JKP „10. oktobar” Barajevo na Rebalans II programa poslovanja za 2023. godinu

Akti gradskih opština Barajevo
74

Rešenje o davanju saglasnosti JKP „10. oktobar” Barajevo na finansijski izveštaj za period od 1. januara do 31. decembra 2022. godine

Akti gradskih opština Barajevo
75

Rešenje o davanju saglasnosti JKP „10. oktobar” Barajevo na na Odluku o cenama proizvoda i usluga 75 Rešenje o davanju saglasnosti JKP „10. oktobar” Barajevo na dopunu Odluke o visini otkupnih cena sekundarnih sirovina

Akti gradskih opština Barajevo
75

Rešenje o davanju saglasnosti JKP „10. oktobar” Barajevo na dopunu Odluke o visini prodajnih cena sekundarnih sirovina

Akti gradskih opština Barajevo
75

Rešenje o određivanju subjekata od posebnog značaja za zaštitu i spasavanje na teritoriji gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
76

Odluka o proglašenju vanredne situacije za deo teritorije gradske opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac