» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 50-2024, izdat 2024-05-15
veličina 174.95 Kb
1

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova u Pozorištu Puž

Akti Grada
1

Odluka o izboru strateškog partnera za realizaciju Programa gasifikacije na delu teritorije gradske opštine Zvezdara – naselja Veliki Mokri Lug, Mali Mokri Lug, Zeleno brdo, Mirijevo i Zvezdarska šuma

Akti gradskih opština Zvezdara
2

Odluka o konsolidovanom završnom računu budžeta Gradske opštine Stari grad za 2022. godinu

Akti gradskih opština Stari grad
37

Odluka o izmeni Odluke o usvajanju Evropske povelje o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou

Akti gradskih opština Stari grad
37

Odluka o pokretanju postupka izrade Lokalnog akcionog plana za unapređenje rodne ravnopravnosti na području gradske opštine Stari grad za period od 2023. do 2026. godine

Akti gradskih opština Stari grad
38

Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Finansijskog plana poslovanja Ustanove kulture Gradske opštine Stari grad „Parobrod” za 2023. godinu

Akti gradskih opština Stari grad
38

Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa rada Ustanove kulture Gradske opštine Stari grad „Parobrod” za 2023. godinu

Akti gradskih opština Stari grad
38

Rešenje o izboru člana Veća Gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
39

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Kulturne ustanove „Galerija ’73”

Akti gradskih opština Čukarica
39

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata vršiocu dužnosti direktora Kulturne ustanove „Galerija ’73”

Akti gradskih opština Čukarica
39

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Kulturne ustanove „Galerija ’73”

Akti gradskih opština Čukarica
39

Rešenje o razrešenju Upravnog odbora Kulturne ustanove „Galerija ’73”

Akti gradskih opština Čukarica
39

Rešenje o imenovanju Upravnog odbora Kulturne ustanove „Galerija ’73”

Akti gradskih opština Čukarica
40

Rešenje o razrešenju članova Upravnog odbora Turističke organizacije Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
40

Rešenje o imenovanju članova Upravnog odbora Turističke organizacije Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
40

Odluka o određivanju subjekata od posebnog značaja za zaštitu i spasavanje na teritoriji GO Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
41

Odluka o četvrtoj izmeni Odluke o obrazovanju i imenovanju Komisije za planove

Akti gradskih opština Obrenovac
41

Strategija upravljanja rizicima Gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
45

Rešenje o davanju saglsnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog preduzeća Sportsko-kulturni centar „Obrenovac” u Obrenovcu o četrnaestoj izmeni Cenovnika usluga preduzeća sa Odlukom

Akti gradskih opština Obrenovac
46

Rešenje o obrazovanju Centralne komisije za utvrđivanje šteta nastalih usled elementarne nepogode prouzrokovane padavinama na teritoriji gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
46

Odluka o izmeni Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora

Akti gradskih opština Surčin
47

Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća Surčin za 2023. godinu

Akti gradskih opština Surčin
47

Rešenje o imenovanju direktora Ustanove kulture – Kulturni centar Surčin

Akti gradskih opština Surčin
47

Rešenje o prestanku dužnosti predsedniku i članovima Upravnog odbora Turističke organizacije Gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
47

Rešenje o imenovanju Upravnog odbora Turističke organizacije Gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
48

Rešenje o prestanku dužnosti predsedniku i članovima Nadzornog odbora Turističke organizacije Gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
48

Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Turističke organizacije Gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin