» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 54-2024, izdat 2024-05-20
veličina 556.02 Kb
1

Rešenje o izmeni rešenja obrazovanju interresornih komisija za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene i socijalne podrške detetu, učeniku i odraslom za teritoriju Grada Beograda

Akti Grada
1

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova u Biblioteci Grada Beograda

Akti Grada
1

Rešenje o davanju saglasnosti Javnom komunalnom preduzeću „Beogradske pijace” na Cenovnik usluga sa Cenovnikom

Akti Grada
6

Rešenje o davanju saglasnosti Javnom komunalnom preduzeću „Beogradske elektrane” na Odluku o izmenama i dopunama Odluke o cenama toplotne energije sa Odlukom

Akti Grada
7

Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja Akcionog plana zaštite od buke za grad Beograd na životnu sredinu

Akti Grada
8

Pokazatelj povećanja potrošačkih cena u julu 2023. godine

Akti Grada
8

Javni poziv za prijavu štete

Akti gradskih opština Voždovac
8

Pravilnik o sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova u okviru projekta „Čista energija i energetska efikasnost za građane u Srbiji”

Akti gradskih opština Zvezdara
13

Odluka o ustanovljenju nagrada „Policajac meseca”, „Vatrogasac meseca”, „Policajac godine” i „Vatrogasac godine”

Akti gradskih opština Novi Beograd
13

Odluka o ukidanju vanredne situacije za teritoriju gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
14

Odluka o ukidanju vanredne situacije

Akti gradskih opština Mladenovac
14

Odluka o izmeni Odluke o podršci roditeljima novorođene dece sa teritorije gradske opštine Mladenovac dodelom auto-sedišta kategorije 1/2/3 (kategorija auto-sedišta namenjena deci težine 9–36 kg

Akti gradskih opština Mladenovac
15

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija” Obrenovac o izmeni Cenovnika osnovnih komunalnih proizvoda i usluga sa Odlukom

Akti gradskih opština Obrenovac
16

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog preduzeća Sportsko-kulturni centar„Obrenovac” u Obrenovcu o šesnaestoj izmeni Cenovnika usluga preduzeća sa Odlukom

Akti gradskih opština Obrenovac
16

Rešenje o davanju saglasnosti na Izmenu i dopunu Pijačnog reda na ze lenoj i stočnoj pijaci u Obrenovcu Javnog komunalnog preduzeća „Obrenovac” iz Obrenovca sa Odlukom

Akti gradskih opština Obrenovac
17

Zaključak o izmenama i dopunama Zaključka o uvođenju interventne mere za zaštitu najugroženijih građana u opštini Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
18

Odluka o izmeni Odluke o podršci roditeljima novorođene dece sa teritorije gradske opštine Obrenovac dodelom dečjih auto-sedišta kategorije namenjene deci težine 0–36 kg

Akti gradskih opština Obrenovac
18

Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Centralne komisije za utvrđivanje šteta nastalih usled elementarne nepogode prouzrokovane obilnim padavinama na teritoriji gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
18

Zaključak o imenovanju poverenika i zamenika poverenika civilne zaštite

Akti gradskih opština Obrenovac