» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 54-2024, izdat 2024-05-20
veličina 556.02 Kb
1

Odluka o osnivanju ustanove Beogradski zavod za sport i medicinu sporta

Akti Grada
3

Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije prostora između ulica: Cara Dušana, saobraćajnice T6, lesnog odseka Dunava, Zemunskog groblja i granice Regulacionog plana starog jezgra Zemuna – Pregrevica, opština Zemun, za deo Bloka 10, za KP 10665/1 KO Zemun

Akti Grada
4

Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za kabliranje nadzemnih elektroenergetskih vodova 110 kV od TS Beograd 5 do TS Beograd 12 (FOB), GO Novi Beograd

Akti Grada
5

Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije prostorne celine Dedinje na Senjaku, za blokove 29, 21 i 33, gradska opština Savski venac

Akti Grada
6

Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije za deo teritorije gradske opštine Rakovica uz Ulicu kneza Višeslava, za Blok 3

Akti Grada
7

Odluka o izradi plana detaljne regulacije za izgradnju distributivne gasne mreže u gradskoj opštini Grocka – južna zona

Akti gradskih opština Grocka
9

Odluka o završnom računu budžeta Gradske opštine Grocka za 2022. godinu

Akti gradskih opština Grocka
46

Odluka o davanju saglasnosti na Aneks Javnog ugovora o poveravanju obavljanja komunalnih delatnosti, sakupljanja, transporta i odlaganja komunalnog otpada i proizvodnje i distribucije toplotne energije sa teritorije gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
46

Rešenje o davanju saglasnosti na upotrebu imena Gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka