» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 54-2024, izdat 2024-05-20
veličina 556.02 Kb
1

Odluka o trećem rebalansu budžeta Gradske opštine Rakovica za 2023. godinu

Akti gradskih opština Rakovica
44

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o razrešenju i imenovanju članova i zamenika članova Izborne komisije Gradske opštine Rakovica u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Rakovica
44

Kodeks ponašanja službenika i nameštenika Gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
47

Rešenje o imenovanju predsednika Nadzornog odbora JP „Poslovni centar – Rakovica”

Akti gradskih opština Rakovica
47

Odluka o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
53

Rešenje o izmenama Rešenja o obrazovanju Štaba za vanredne situacije za teritoriju gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
53

Rešenje o prestanku mandata vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za izgradnju Lazarevca

Akti gradskih opština Lazarevac
53

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za izgradnju Lazarevca

Akti gradskih opština Lazarevac
53

Rešenje o prestanku dužnosti v. d. direktora Centra za kulturu Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
53

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Centra za kulturu Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
54

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o načinu pokrića gubitaka JP „Toplifikacija” za 2022. godinu

Akti gradskih opština Lazarevac
54

Rešenje o davanju saglasnosti na Prvi rebalans Programa poslovanja Javnog preduzeća za distribuciju toplotne energije „Toplifikacija” Lazarevac za 2023. godinu

Akti gradskih opština Lazarevac
54

Rešenje o davanju saglasnosti na Poseban program korišćenja sredstava iz budžeta po osnovu subvencija, kapitalnih ulaganja u sistem daljinskog grejanja Lazarevca za nabavku opreme i izvođenje radova na sanaciji instalacija grejanja u galeriji ispod Glavne ulice (glavna linija) Javnog preduzeća za distribuciju toplotne energije „Toplifikacija” Lazarevac za 2023. godinu

Akti gradskih opština Lazarevac
54

Rešenje o davanju saglasnosti na Prvi rebalans Programa poslovanja JPKP „Lazarevac”, Lazarevac za 2023. godinu

Akti gradskih opština Lazarevac
55

Rešenje o davanju saglasnosti na Poseban program JPKP „Lazarevac” iz Lazarevca za 2023. godinu o korišćenju sredstava budžeta Gradske opštine Lazarevac po osnovu subvencija broj I01.01–XL/2023–3 od 21. avgusta 2023. godine

Akti gradskih opština Lazarevac
55

Rešenje o davanju saglasnosti na Izmenu Posebnog programa JPKP „Lazarevac” iz Lazarevca za 2023. godinu o korišćenju sredstava budžeta Gradske opštine Lazarevac po osnovu subvencija broj I01.01–XL/2023–4 od 21. avgusta 2023. godine

Akti gradskih opština Lazarevac