» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 54-2024, izdat 2024-05-20
veličina 556.02 Kb
1

Odluka o trećem rebalansu budžeta Gradske opštine Barajevo za 2023. godinu

Akti gradskih opština Barajevo
34

Odluka o usvajanju Strategije unapređenja položaja mladih –gradske opštine Barajevo za period 2023–2027. godine sa Strategijom

Akti gradskih opština Barajevo
39

Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća „10. oktobar” Barajevo sa oglasom

Akti gradskih opština Barajevo
41

Plan detaljne regulacije groblja u mesnoj zajednici Guncati, gradska opština Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
50

Rešenje o imenovanju Opštinskog saveta roditelja Gradske opštine Barajevo za školsku 2023/2024. godinu

Akti gradskih opština Barajevo
51

Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje javnog konkursa za izbor direktora JKP „10. oktobar” Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
51

Rešenje o davanju saglasnosti na Rebalans 3. Programa poslovanja JKP „10. oktobar” Barajevo za 2023. godinu

Akti gradskih opština Barajevo
51

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni Odluke– o cenama proizvoda i usluga JKP „10. oktobar” Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
51

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Plana i programa –rada sa finansijskim planom Ustanove kulture Centar za kulturu Barajevo za 2023. godinu

Akti gradskih opština Barajevo
52

Druga izmena Odluke o budžetu Gradske opštine Obrenovac za 2023. godinu

Akti gradskih opština Obrenovac
76

Odluka o dopuni Odluke o Upravi Gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
76

Odluka o četvrtoj izmeni Odluke o razrešenju i imenovanju predsednika, –zamenika predsednika, članova i zamenika članova, sekretara i zamenika sekretara Izborne komisije Gradske opštine Obrenovac u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Obrenovac
77

Odluka o pokretanju postupka likvidacije Javnog preduzeća „Poslovni prostor” Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
79

Odluka o održavanju mašinskog dela kućnih grejnih instalacija u grejnoj sezoni 2023/2024. godine

Akti gradskih opština Obrenovac
79

Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Saveta za bezbednost Gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
79

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Obrenovac” iz Obrenovca

Akti gradskih opština Obrenovac
80

Rešenje o drugoj izmeni Rešenja o imenovanju Nadzornog odbora –Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis” Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac