» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 54-2024, izdat 2024-05-20
veličina 556.02 Kb
1

Izmene i dopune Programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine Grada Beograda za 2023. godinu

Akti Grada
2

Rešenje o posebnom režimu saobraćaja na području grada Beograda od 1. novembra 2023. godine do 1. aprila 2024. godine (u zimskim uslovima)

Akti Grada
3

Odluka o donošenju Programa gasifikacije na delu teritorije gradske opštine Novi Beograd – naselja Blok 13, Blok 18, Blok 25, Blok 64, Ušće, Privredna zona auto-put, Bežanija 2 – Ledine, Bežanija, Bežanijska kosa iTošin bunar

Akti gradskih opština Novi Beograd
3

Odluka o pokretanju postupka Lokalnog akcionog plana za mlade Gradske opštine Stari grad za period od 2024. do 2026. godine

Akti gradskih opština Stari grad
3

Odluka o izmeni Odluke broj 020-645/2023, od 6. jula 2023. godine

Akti gradskih opština Stari grad
4

Rešenje o konstatovanju brisanja Javnog preduzeća Sportsko-rekreativno-poslovni centar „Milan GaleMuškatirović” – u prinudnoj likvidaciji iz Registra privrednih subjekata i prestanku funkcije v. d. direktoru i članovima Nadzornog odbora

Akti gradskih opština Stari grad
4

Rešenje o razrešenju člana Nadzornog odbora Ustanove kulture „Parobrod”

Akti gradskih opština Stari grad
4

Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Ustanove kulture „Parobrod”

Akti gradskih opština Stari grad
4

Odluka o drugoj izmeni i dopuni Odluke o budžetu Gradske opštine Surčin za 2023. godinu

Akti gradskih opština Surčin
34

Odluka o promeni osnivačkog akta Ustanove kulture Kulturni centar Surčin

Akti gradskih opština Surčin
37

Odluka o izradi plana detaljne regulacije za prostor na katastarskim parcelama broj cele parcele: 4728/3, 4729, 4730, 4731, 4732, 1135, 1136, 1137, 1138, 5013 sve KO Dobanovci i delovi katastarskih parcela: 4728/4, 5012, 6072/1, 5493, 4992, 3460, 5011, 4736, 4735, 4734, 4733 sve KO Dobanovci, gradska opština Surčin

Akti gradskih opština Surčin
39

Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o obrazovanju Štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
39

Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća Surčin za 2023. godinu

Akti gradskih opština Surčin
39

Rešenje o davanju saglasnosti na izmenu Programa rada Ustanove kulture Kulturni centar Surčin za 2023. godinu

Akti gradskih opština Surčin
39

Rešenje o davanju saglasnosti na izmenu Programa rada Turističke organizacije Gradske opštine Surčin za 2023. godinu

Akti gradskih opština Surčin
39

Zaključak o ispravci tehničke greške broj I-01-06-01-211/23, od 4. oktobra 2023. godine

Akti gradskih opština Surčin
40

Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu za prostor na katastarskim parcelama broj cele parcele: 4728/3, 4729, 4730, 4731, 4732, 1135, 1136, 1137, 1138, 5013 sve KO Dobanovci i delovi katastarskih parcela: 4728/4, 5012, 6072/1, 5493, 4992, 3460, 5011, 4736, 4735, 4734, 4733 sve KO Dobanovci, gradska opština Surčin

Akti gradskih opština Surčin