» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 54-2024, izdat 2024-05-20
veličina 556.02 Kb
1

Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije centra Surčina, Gradska opština Surčin, za blokove 9, 10, 11, 12 i 13

Akti Grada
2

Rokovnik za vršenje izbornih radnji u postupku izbora za odbornike Skupštine Grada Beograda koji su raspisani za 17. decembar 2023. godine

Akti Grada
8

Odluka o četvrtom rebalansu budžeta gradske opštine Barajevo za 2023. godinu

Akti gradskih opština Barajevo
52

Odluka o razrešenju i imenovanju člana i sekretara Opštinske izborne komisije u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Barajevo
52

Odluka o konstatovanju prestanka funkcije članu Veća Gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
53

Rešenje o izboru člana Veća Gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
53

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata direktora Javnog komunalnog preduzeća „10. oktobar” Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
53

Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „10. oktobar” Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
55

Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o razrešenju i imenovanju predsednika Nadzornog odbora JKP „10. oktobar” Barajevo 54 Rešenje o davanju saglasnosti na Rebalans 4. programa poslovanja JKP „10. oktobar” Barajevo za 2023. godinu

Akti gradskih opština Barajevo
55

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Plana i programa rada sa finansijskim planom Ustanove kulture Centar za kulturu Barajevo za 2023. godinu

Akti gradskih opština Barajevo