» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 50-2024, izdat 2024-05-15
veličina 174.95 Kb
1

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Gradske opštine Voždovac za 2023. godinu

Akti gradskih opština Voždovac
30

Odluka o potvrđivanju Odluke koju je donelo Veće Gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
30

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije sekretara Skupštine Gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
30

Rešenje o postavljenju sekretara Skupštine Gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
31

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije lokalnom ombudsmanu Gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
31

Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
31

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata direktoru Ustanove kulture i obrazovanja „Narodni univerzitet Svetozar Marković”

Akti gradskih opština Voždovac
31

Rešenje o imenovanju direktora Ustanove kulture i obrazovanja „Narodni univerzitet Svetozar Marković”

Akti gradskih opština Voždovac
32

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Nadzornog odbora Ustanove „Voždovački centar ‒ Šumice”

Akti gradskih opština Voždovac
32

Rešenje o dopuni Rešenja o imenovanju Upravnog odbora Ustanove kulture „Beli potok”

Akti gradskih opština Voždovac
32

Rešenje o izmenama Rešenja o izboru saveta mesnih zajednica na teritoriji gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
33

Odluka o usvajanju Dopune programa gasifikacije na delu teritorije gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac