» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 50-2024, izdat 2024-05-15
veličina 174.95 Kb
1

Odluka o izmenama Odluke o budžetu Grada Beograda za 2023. godinu

Akti Grada
90

Odluka o izmenama Odluke o utvrđivanju obima sredstava za vršenje poslova Grada i gradskih opština i određivanju prihoda koji pripadaju Gradu, odnosno gradskim opštinama u 2023. godini

Akti Grada
94

Odluka o izmeni Odluke o utvrđivanju zakupnina za poslovni prostor na kom je nosilac prava javne svojine Grad Beograd, odnosno na kom Grad Beograd ima posebna svojinska ovlašćenja

Akti Grada
95

Odluka o konverziji potraživanja Grada Beograda po osnovu ustupljenih javnih prihoda u trajni ulog u kapitalu Akcionarskog društva „Tigar Pirot”, sa stanjem na dan 31. jula 2022. godine i stanjem na dan 22. juna 2023. godine i kamatom obračunatom do 2. avgusta 2023. godine

Akti Grada
96

Odluka o podizanju spomenika Milunki Savić

Akti Grada
96

Odluka o dodeli naziva ulica na teritoriji gradske opštine Savski venac

Akti Grada
96

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Naplata prevozne usluge Beograd” Beograd

Akti Grada
97

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Naplata prevozne usluge Beograd” Beograd

Akti Grada
97

Rešenja o imenovanju članova školskih odbora u pojedinim osnovnim i srednjim školama u gradu Beogradu

Akti Grada
98

Rešenje o davanju saglasnosti Javnom komunalnom preduzeću „Gradska čistoća” na Cenovnik usluga koje se odnose na sprovođenje mera kontrole i smanjenja populacije štetnih organizama (glodari, komarci, krpelji) merama dezinsekcije i deratizacije na javnim površinama na teritoriji grada Beograda koje pruža JKP „Gradska čistoća”

Akti Grada
100

Zaključak o sprovođenju aktivnosti opštinskih štabova i stručno-operativnih timova u zimskim uslovimau sezoni 2023/2024. godine

Akti Grada