» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 54-2024, izdat 2024-05-20
veličina 556.02 Kb
1

Odluka o objavljivanju ukupnog broja birača u gradu Beogradu

Akti Grada
1

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u javnoj svojini Grada Beograda čiji je korisnik Gradska opština Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
2

Odluka o dopuni Odluke o zoniranju i utvrđivanju visine zakupnina za poslovni prostor kojim upravlja Gradska opština Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
3

Odluka o izmeni Odluke o izradi plana detaljne regulacije za izgradnju saobraćajnice sa mostom preko reke Kolubare u Obrenovcu

Akti gradskih opština Obrenovac
9

Odluka o usvajanju Početnog likvidacionog bilansa Javnog preduzeća „Poslovni prostor”, Obrenovac – u likvidaciji

Akti gradskih opština Obrenovac
9

Plan privremenih objekata – kioska na području gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
11

Odluka o osnivanju Ustanove sporta Gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
13

Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o obrazovanju Štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
13

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti Javnog komunalnog preduzeća Surčin za 2022. godinu

Akti gradskih opština Surčin
14

Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća Surčin za 2023. godinu

Akti gradskih opština Surčin
14

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti Javnog preduzeća za obavljanje poslova na izgradnji i održavanju gasovodne mreže Surčin za 2022. godinu

Akti gradskih opština Surčin
14

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti Privrednog društva kablovska distribucija Surčin d. o. o. Beograd–Surčin za 2022. godinu

Akti gradskih opština Surčin
14

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti Javnog preduzeća za obavljanje poslova iz oblasti sporta i rekreacije, Surčin za 2022. godinu

Akti gradskih opština Surčin
15

Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog preduzeća za obavljanje poslova iz oblasti sporta i rekreacije, Surčin za 2023. godinu

Akti gradskih opština Surčin
15

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o zaduživanju Javnog preduzeća za obavljanje poslova iz oblasti sporta i rekreacije, Surčin

Akti gradskih opština Surčin
15

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u Turističkoj organizaciji Gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
15

Zaključak o usvajanju Izveštaja o izvršenju budžeta Gradske opštine Surčin za period januar–septembar 2023. godine sa izveštajem

Akti gradskih opština Surčin