» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 54-2024, izdat 2024-05-20
veličina 556.02 Kb
1

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut ustanove „Beogradski zavod za sport i medicinu sporta”

Akti Grada
1

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova u Istorijskom arhivu Beograda

Akti Grada
1

Rešenja o razrešenju i imenovanju članova školskih odbora u pojedinim osnovnim i srednjim školama u Beogradu

Akti Grada
22

Odluka o obliku i broju glasačkih listića koji se štampaju za glasanje na izborima za odbornike Skupštine Grada Beograda raspisanim za 17. decembar 2023. godine

Akti Grada
22

Odluka o potvrđivanju mandata za odbornika Skupštine Gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
23

Rešenje o imenovanju Lokalnog saveta roditelja Gradske opštine Vračar za školsku 2023/2024. godinu

Akti gradskih opština Vračar
23

Odluka o dodeli Nagrade Gradske opštine Čukarica „Matija Ban” za 2023. godinu

Akti gradskih opština Čukarica
23

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata članu Nadzornog odbora Turističke organizacije Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
23

Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Turističke organizacije Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
24

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata članovima Upravnog odbora Turističke organizacije Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
24

Rešenje o imenovanju članova Upravnog odbora Turističke organizacije Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
24

Odluka o obrazovanju jedinica civilne zaštite

Akti gradskih opština Lazarevac