» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 54-2024, izdat 2024-05-20
veličina 556.02 Kb
1

Odluka o izradi plana detaljne regulacije dela bloka između ulica: Miloša Bradića, Bahtijara Vagabzade, Baštovanske, Paunove, Josipa Slavenskog i Plitvičke, gradska opština Voždovac.

Akti Grada
2

Odluka o izradi izmena i dopuna plana detaljne regulacije šireg područja uz Kliničko-bolnički centar„Bežanijska kosa”, Gradska opština Zemun, za deo Bloka 11 c

Akti Grada
4

Odluka o izmeni Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća za naplatu, logistiku i rukovođenje javnim prevozom putnika u Beogradu

Akti Grada
4

Izmene i dopune Plana detaljne regulacije prostora između ulica: Cara Dušana, saobraćajnice T6, lesnog odseka Dunava, Zemunskog groblja i granice Regulacionog plana starog jezgra Zemuna – Pregrevica, opština Zemun, za deo Bloka 10, za k.p. 10665/1 KO Zemun

Akti Grada
7

Rešenja o razrešenju i imenovanju članova školskih odbora u pojedinim osnovnim i srednjim školama u Beogradu

Akti Grada
9

Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije dela bloka između ulica: Miloša Bradića, Bahtijara Vagabzade, Baštovanske, Paunove, Josipa Slavenskog i Plitvičke, gradska opština Voždovac

Akti Grada
10

Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije šireg područja uz Kliničko-bolnički centar „Bežanijska kosa”, gradska opština Zemun,za deo Bloka 11 c

Akti Grada
11

Odluka o prestanku mandata odborniku Skupštine Gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
11

Odluka o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine Gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
12

Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i program poslovanja Javnog preduzeća Sportski centar „Olimp − Zvezdara”, Beograd za 2024. godinu sa očekivanim ostvarenjem Plana i programa poslovanja u 2023. godini, broj 643, od 16. novembra 2023. godine

Akti gradskih opština Zvezdara
12

Rešenje o konstatovanju prestanka mandata člana Veća Gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
12

Rešenje kojim se daje saglasnost na Odluku o cenama pijačnih usluga na pijacama i privremenim objektima na području opštine Čukarica kojim upravlja JP „Poslovni centar Čukarica” sa odlukom

Akti gradskih opština Čukarica
14

Rešenje kojim se daje saglasnost na Odluku o visini naknada za usluge u vezi sa sahranjivanjem, sa odlukom

Akti gradskih opština Čukarica