» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 54-2024, izdat 2024-05-20
veličina 556.02 Kb
1

Odluka o privremenom finansiranju Gradske opštine Zvezdara za period januar–mart 2024. godine

Akti gradskih opština Zvezdara
12

Odluka o prestanku mandata odbornici u Skupštini Gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
13

Odluka o izradi plana detaljne regulacije dela KO Vrčin, opština Grocka

Akti gradskih opština Grocka
14

Rešenje o dodeljivanju mandata odbornika u Skupštini Gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
14

Rešenje o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora JP „Pijace i zelenilo Grocka”

Akti gradskih opština Grocka
14

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora JP „Pijace i zelenilo Grocka”

Akti gradskih opština Grocka
15

Rešenje o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora JP „Vodovod i kanalizacija” Grocka

Akti gradskih opština Grocka
15

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora JP „Vodovod i kanalizacija” Grocka

Akti gradskih opština Grocka
15

Rešenje o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora JP za razvoj Gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
15

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora JP za razvoj Gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
16

Rešenje o prestanku dužnosti predsedniku i članovima Upravnog odbora Centra za kulturu Grocka

Akti gradskih opština Grocka
16

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Centra za kulturu Grocka

Akti gradskih opština Grocka
16

Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije dela KO Vrčin

Akti gradskih opština Grocka