» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 41-2024, izdat 2024-04-19
veličina 197.14 Kb
1

Odluka o verifikaciji mandata odborniku u Skupštini grada Beograda izabranom na dopunskim izborima održanim 13. oktobra 2002. godine

Akti Grada
1

Odluka o održavanju čistoće

Akti Grada
7

Odluka o uređivanju i održavanju groblja i sahranjivanju

Akti Grada
12

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o građevinskom zemljištu

Akti Grada
13

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o razradi merila, načinu obračuna i ugovaranja naknade za uređivanje građevinskog zemljišta

Akti Grada
19

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o postavljanju privremenih objekata za obavljanje menjačkih poslova na javnim površinama

Akti Grada
19

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o Gradskoj upravi

Akti Grada
19

Odluka o pripremanju regulacionog plana područ ja između ulica: Višnjička, Mirijevski bulevar, Marijane Gregoran, Husinskih rudara, Laze Stefanovića, Partizanski put, Triglavska i Vojvode Micka

Akti Grada
20

Odluka o pripremanju regulacionog plana dela Žarkova uz Trgovačku ulicu

Akti Grada
21

Odluka o pripremanju regulacionog plana bloka između ulica: Mate Jerkovića, Palisadske, Komovske i Bele vode u Žarkovu

Akti Grada
21

Odluka o pripremanju regulacionog plana bloka između ulica: Tršćanske, Hadži Mustafine, Velimira Rajića, Rifata Burdževića, Šabačke i Đevđelijske

Akti Grada
22

Odluka o pripremanju regulacionog plana za stambeno naselje „Trudbenik” u Višnjici

Akti Grada
23

Odluka o pripremanju urbanističkog projekta za izgradnju kompleksa zgrada na lokaciji između Bulevara mira i Čakorske ulice, na građevinskoj parceli 6-6 celine „Topčidersko brdo” u okviru Regulacionog plana prostorne celine Dedinje

Akti Grada
23

Odluka o pripremanju urbanističkog projekta za izgradnju objekata vodosnabdevanja na teritoriji opštine Palilula

Akti Grada
24

Plan postavljanja privremenih objekata na javnim površinama u Beogradu – područje opštine Čukarica

Akti Grada
28

Plan parcelacije za Blok 32A3 uz ulicu Vojvode Stepe

Akti Grada
29

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut o izmenama i dopunama Statuta JKP „Gradske pijace” Beograd

Akti Grada
30

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Javnog preduzeća za stambene usluge

Akti Grada
30

Rešenje o davanju saglasnosti na izmenu i dopunu Statuta Gradskog centra za fizičku kulturu iz Beograda

Akti Grada
30

Rešenje o imenovanju zamenika gradskog javnog pravobranioca

Akti Grada
30

Rešenje o razrešenju dva člana Školskog odbora osnovne škole „Braća Baruh”, Beograd

Akti Grada
30

Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora osnovne škole „Sedam sekretara Skoja”, Beograd 762

Akti Grada
30

Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora osnovne škole „Novi Beograd” Beograd

Akti Grada
31

Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora osnovne škole „Ivan Gundulić”, Beograd

Akti Grada
31

Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora osnovne škole „Rade Končar”, Zemun

Akti Grada
31

Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora osnovne škole „Vuk Karadžić”, Beograd

Akti Grada
31

Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora osnovne škole „Drinka Pavlović”, Beograd

Akti Grada
31

Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora osnovne škole „Pavle Savić”, Beograd

Akti Grada
31

Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora osnovne škole„Rudovci”, Lazarevac – Rudovci

Akti Grada
32

Rešenje o razrešenju tri člana Školskog odbora osnovne škole „Mića Stojković”, Umčari

Akti Grada
32

Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora osnovne škole „Sedam sekretara Skoja”, Beograd 764

Akti Grada
32

Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora osnovne škole „Novi Beograd”, Beograd

Akti Grada
32

Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora osnovne škole „Ivan Gundulić”, Beograd

Akti Grada
32

Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora osnovne škole „Rade Končar”, Zemun

Akti Grada
32

Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora osnovne škole „Vuk Karadžić”, Beograd

Akti Grada
33

Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora osnovne škole „Drinka Pavlović”, Beograd

Akti Grada
33

Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora osnovne škole „Pavle Savić”, Beograd

Akti Grada
33

Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora osnovne škole „Rudovci”, Lazarevac – Rudovci

Akti Grada
33

Rešenje o imenovanju tri člana Školskog odbora osnovne škole "Mića Stojković", Umčari

Akti Grada
33

Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora osnovne škole „Vuk Karadžić”, Beograd – Sremčica

Akti Grada
33

Rešenje o imenovanju dva člana Školskog odbora osnovne škole „Braća Baruh”, Beograd

Akti Grada
34

Rešenja o razrešenju članova školskih odbora u jednom broju srednjih škola

Akti Grada
35

Rešenja o imenovanju članova školskih odbora u jednom broju srednjih škola

Akti Grada
37

Rešenje o utvrđivanju proširenog sastava Gradske izborne komisije grada Beograda

Akti Grada
37

Zaključak o pripremanju regulacionog plana za deo područja centralne zone – Blok 11B i delovi blokova 9A i 11C u Novom Beogradu i Zemunu

Akti Grada
38

Rešenje o izmenama Rešenja o utvrđivanju cena komunalnih usluga JKSP „Grocka”

Akti gradskih opština Grocka
38

Odluka o izmeni Odluke Upravnog odbora GSP „Beograd” br. 12325 od 28. oktobra 2002. godine

Akti javnih komunalnih preduzeća