» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 81-2024, izdat 2024-06-18
veličina 2.83 MB
1

Rešenje o utvrđivanju cena usluga u ustanovama socijalne zaštite o čijem se obezbeđivanju stara grad

Akti Grada
1

Odluka o godišnjem računu budžeta opštine Čukarica za 2002. godinu

Akti gradskih opština Čukarica
3

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu opštine Barajevo za 2003. godinu

Akti gradskih opština Barajevo
5

Odluka o završnom računu budžeta opštine Barajevo za 2002. godinu

Akti gradskih opština Barajevo
6

Odluka o organizaciji Opštinske uprave opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
9

Odluka o osnivanju i izdavanju biltena Skupštine opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
9

Odluka o izmenama Odluke o građevinskom zemljiš tu

Akti gradskih opština Barajevo
9

Odluka o izmeni Odluke o naknadi za korišćenje građevinskog zemljišta

Akti gradskih opština Barajevo
10

Odluka o izmenama Odluke o načinu i postupku davanja u zakup poslovnih zgrada i poslovnih prostorija čiji je korisnik opština Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
10

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju javnog preduzeća za informisanje „Barajevo”

Akti gradskih opština Barajevo
11

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o čistoći

Akti gradskih opština Barajevo
11

Pravilnik o platama lica koja bira, postavlja i imenuje Skupština opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
13

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora JP za informisanje „Barajevo”

Akti gradskih opština Barajevo
13

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut javnog preduzeća za informisanje „Barajevo”

Akti gradskih opština Barajevo
13

Zaključak o subvencionisanju cena usluga grejanja za četiri civilna invalida rata

Akti gradskih opština Barajevo
13

Odluka o donošenju Regulacionog plana kompleksa „Tozino voće” u Mladenovacu

Akti gradskih opština Mladenovac
13

Odluka o donošenju Urbanističkog projekta kompleksa „Robna kuća” u Mladenovacu

Akti gradskih opština Mladenovac
14

Odluka o donošenju Urbanističkog projekta za izgradnju stambenog objekta na k. p. br. 1780/3 KO Selo Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
14

Odluka o proglašenju Odluke o samodoprinosu u mesnoj zajednici Markovac

Akti gradskih opština Mladenovac
14

Odluka o proglašenju Odluke o samodoprinosu u mesnoj zajednici Velika Ivanča

Akti gradskih opština Mladenovac
14

Odluka o proglašenju Odluke o samodoprinosu u mesnoj zajednici Jagnjilo

Akti gradskih opština Mladenovac
15

Odluka o proglašenju Odluke o samodoprinosu u mesnoj zajednici Mala Vrbica

Akti gradskih opština Mladenovac
15

Odluka o proglašenju Odluke o samodoprinosu za teritoriju mesne zajednice Selo Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
15

Ispravka Rešenja o davanju saglasnosti na cene usluga JUP „Urbanistički zavod Beograda”

Ispravke
15

Ispravka Plana za postavljanje privremenih objekata na javnim površinama na teritoriji opštine Obrenovac

Ispravke